Thông báo tuyển sinh đi học tại Trung Quốc năm 2014

Căn cứ Thông báo của Ủy ban Quốc gia Quỹ học bổng Trung Quốc, Công điện của Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc về Chương trình học bổng của Chính phủ Trung Quốc trong khuôn khổ Thỏa thuận hợp tác giáo dục Việt Nam – Trung Quốc giai đoạn 2011-2015 và Thông tư số 01/2013/TT-BGDĐT ngày 29/01/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Trung Quốc diện Hiệp định năm 2014 như sau:

  1. Số lượng học bổng và chế độ học bổng

          Tổng số có 33 học bổng toàn phần đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, trong đó có 06 học bổng ngành Hán ngữ.  

Thời gian đào tạo chuyên ngành (năm học): Tiến sĩ từ 3 đến 5 năm, thạc sĩ từ 2 đến 4 năm và đại học từ 4 đến 6 năm theo quy định của chương trình và cơ sở đào tạo cụ thể. Dự kiến ứng viên trúng tuyển sẽ lên đường đi học trong tháng 9/2014.

          Ứng viên trúng tuyển sẽ được Chính phủ Trung Quốc cấp học bổng, bảo hiểm y tế, miễn học phí, bố trí chỗ ở trong khuôn viên của cơ sở đào tạo và Chính phủ Việt Nam cấp vé máy bay một lượt đi và về, phí đi đường, lệ phí làm hộ chiếu, visa và cấp bù sinh hoạt phí hàng tháng theo chế độ hiện hành.

          2. Đối tượng và điều kiện dự tuyển

2.1. Điều kiện chung

          – Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

          – Đủ sức khoẻ để học tập tại nước ngoài. Khi nhập học và định kỳ hàng năm phía Trung Quốc sẽ tổ chức khám lại sức khỏe. Trường hợp bị phát hiện có bệnh, không đủ sức khỏe do giả mạo hồ sơ để đi học sẽ phải về nước và tự chịu mọi chi phí liên quan, kể cả vé máy bay và bồi hoàn kinh phí cho Nhà nước;

          – Ngành học đăng ký dự tuyển phải phù hợp với ngành đã/đang học đại học/sau đại học, công việc đang làm; Ứng viên không được tự ý thay đổi ngành học, cơ sở đào tạo đã đăng ký trong quá trình dự tuyển và sau khi trúng tuyển;

– Mỗi cơ quan đề cử tối đa 02 ứng viên;

– Ứng viên chỉ được đăng ký dự tuyển 01 chương trình (ngành) học và dự kiến chọn tối đa 03 cơ sở giáo dục đại học được Bộ Giáo dục Trung Quốc cho phép tiếp nhận người nước ngoài đến học theo chương trình học bổng Chính phủ Trung Quốc cấp (xem danh sách gửi kèm theo để đăng ký nơi học và tham khảo website của trường để chọn ngành học phù hợp);

Nội dung chi tiết xem tại: http://www.moet.gov.vn/?page=1.3&view=2