Thông báo tuyển sinh đi học sau đại học tại Liên bang Nga năm 2014

Căn cứ chỉ tiêu học bổng Chính phủ Liên bang Nga cấp cho Việt Nam trong khuôn khổ Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa Việt Nam và Liên bang Nga, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học sau đại học tại Liên bang Nga năm 2014 như sau:

 1. Số lượng học bổng và chế độ học bổng
Dự kiến có 300 học bổng đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên khoa y cấp I, thực tập chuyên khoa y cấp II và thực tập sinh chuyên ngành.
Thời gian học chương trình thạc sĩ: 02 năm học và chương trình tiến sĩ: 03-04 năm, ngoài ra ứng viên chưa biết tiếng Nga được học thêm 01 năm dự bị tiếng Nga trước khi học chuyên ngành; Chương trình thực tập chuyên khoa y cấp I: 01 năm và chương trình thực tập chuyên khoa y cấp II: 02 năm; Chương trình thực tập sinh chuyên ngành: từ 03 đến 12 tháng. Dự kiến ứng viên trúng tuyển sẽ lên đường đi học trong tháng 9 hoặc tháng 10/2014.
Ứng viên trúng tuyển sẽ được Chính phủ Liên bang Nga cấp học bổng bao gồm học phí và bố trí chỗ ở trong ký túc xá với chi phí áp dụng theo quy định của Chính phủ Liên bang Nga đối với lưu học sinh học bổng Hiệp định; Chính phủ Việt Nam cấp vé máy bay một lượt đi và về, phí đi đường, lệ phí làm hộ chiếu, visa, bảo hiểm y tế và cấp bù sinh hoạt phí hàng tháng theo chế độ hiện hành.
Ứng viên không được tự ý thay đổi ngành học, cơ sở đào tạo đã đăng ký dự tuyển và trúng tuyển đi học theo Thông báo của Cơ quan Hợp tác Liên bang Nga, cơ sở đào tạo tại Liên bang Nga và Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam.
2. Đối tượng và điều kiện dự tuyển
2.1. Điều kiện chung
– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
– Đủ sức khỏe để học tập tại nước ngoài. Khi nhập học và định kỳ hằng năm phía Liên bang Nga sẽ tổ chức khám lại sức khỏe. Trường hợp bị phát hiện có bệnh, không đủ sức khỏe do giả mạo hồ sơ để đi học sẽ phải về nước và tự chịu mọi chi phí liên quan, kể cả vé máy bay và bồi hoàn kinh phí cho Nhà nước;
– Ngành học đăng ký dự tuyển phải đúng hoặc phù hợp với ngành đã học đại học/sau đại học, công  việc đang làm và thuộc danh mục ngành đào tạo của Liên bang Nga được gửi kèm theo Thông báo này;
– Cam kết hoàn thành chương trình đào tạo và trở về phục vụ tại cơ quan cử đi học hoặc theo sự điều động của Nhà nước. Những người không hoàn thành chương trình đào tạo, tự bỏ học, bị buộc thôi học hoặc sau khi tốt nghiệp không trở về nước phục vụ phải bồi hoàn toàn bộ kinh phí cho ngân sách Nhà nước;
– Không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc trong thời gian đang bị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật.
2.2. Đối tượng và điều kiện dự tuyển cụ thể
a) Cán bộ đang công tác tại các cơ quan nhà nước (biên chế hoặc hợp đồng dài hạn từ 12 tháng trở lên có đóng bảo hiểm xã hội, thâm niên công tác tối thiểu 06 tháng kể từ khi có hợp đồng lao động đầu tiên sau khi tốt nghiệp đại học tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ dự tuyển), sinh viên đạt giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học hoặc Tài năng khoa học trẻ Việt Nam do Bộ Giáo dục và Đào tạo trao tặng từ năm 2009 đến nay đã tốt nghiệp đại học, thạc sĩ thỏa mãn các điều kiện chung quy định tại mục 2.1 và các điều kiện cụ thể như sau:
– Không quá 45 tuổi đối với ứng viên học bổng tiến sĩ, 35 tuổi đối với ứng viên học bổng thạc sĩ (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ dự tuyển);
– Ứng viên là cán bộ dự tuyển học bổng tiến sĩ phải có trình độ thạc sĩ hoặc đã tốt nghiệp đại học hệ đào tạo 5 năm trở lên với kết quả học đại học, thạc sĩ đạt từ 7,0 trở lên (theo thang điểm 10 hoặc tương đương), chưa theo học chương trình tiến sĩ trong nước hoặc ở nước ngoài;
– Ứng viên là cán bộ dự tuyển học bổng thạc sĩ phải tốt nghiệp đại học hệ chính quy với kết quả học tập đạt từ trung bình khá trở lên (6,5 trở lên theo thang điểm 10 hoặc tương đương), chưa theo học chương trình thạc sĩ trong nước hoặc ở nước ngoài;
– Ứng viên dự tuyển học bổng thực tập chuyên khoa y cấp I, chuyên khoa y cấp II  phải có bằng tốt nghiệp đại học hoặc chứng chỉ tốt nghiệp thực tập chuyên khoa y cấp I tại các nước nói tiếng Nga với kết quả học đại học, chuyên khoa y cấp I đạt từ 7,0 trở lên (theo thang điểm 10 hoặc tương đương);
– Ứng viên dự tuyển đi thực tập chuyên ngành phải có bằng đại học trở lên và có trình độ tiếng Nga tương đương đại học trở lên hoặc đã từng học đại học/sau đại học tại các nước nói tiếng Nga;
– Ứng viên thuộc đối tượng sinh viên đạt giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học hoặc Tài năng khoa học trẻ Việt Nam phải có điểm trung bình tốt nghiệp đại học, thạc sĩ từ 7,5 trở lên (theo thang điểm 10 hoặc tương đương), chưa theo học chương trình thạc sĩ/tiến sĩ trong nước hoặc ở nước ngoài;
b) Ứng viên tốt nghiệp đại học hoặc thạc sĩ năm 2013, 2014 được cơ sở đào tạo đã tốt nghiệp giới thiệu học chuyển tiếp sinh thỏa mãn các điều kiện chung quy định tại mục 2.1 và các điều kiện cụ thể như sau:
– Ứng viên tốt nghiệp đại học (trình độ cử nhân) tại Liên bang Nga dự tuyển học bổng thạc sĩ phải có kết quả học đại học loại xuất sắc (bằng đỏ) và văn bản của cơ sở đào tạo Liên bang Nga đồng ý cho học chuyển tiếp sinh thạc sĩ diện Hiệp định. Trường hợp ứng viên tốt nghiệp đại học tại Việt Nam phải có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy với điểm trung bình học tập đạt 8,0 trở lên;
– Ứng viên dự tuyển học bổng tiến sĩ phải có bằng cử nhân đại học và thạc sĩ hoặc bằng kỹ sư/chuyên gia với kết quả học đại học, thạc sĩ đạt tương đương 7,0 trở lên theo thang điểm 10 hoặc tương đương, ưu tiên ứng viên có văn bản của cơ sở đào tạo Liên bang Nga đồng ý tiếp nhận đào tạo nghiên cứu sinh diện Hiệp định;
– Ứng viên dự tuyển học bổng thực tập chuyên khoa y cấp I, chuyên khoa y cấp II  phải có bằng tốt nghiệp đại học hoặc chứng chỉ tốt nghiệp thực tập chuyên khoa y cấp I tại các nước nói tiếng Nga với kết quả học đại học, chuyên khoa y cấp I đạt từ 8,0 trở lên (theo thang điểm 10 hoặc tương đương) và có văn bản của cơ sở đào tạo Liên bang Nga tiếp nhận thực tập chuyên khoa y cấp I, chuyên khoa y cấp II diện Hiệp định.
3. Hồ sơ dự tuyển
3.1. Hồ sơ bằng tiếng Việt
Ứng viên nộp 01 bộ hồ sơ bằng tiếng Việt gồm các giấy tờ trình bày trên giấy khổ A4, theo chiều dọc trang giấy và xếp thứ tự như sau (các bản sao có xác nhận hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền):
a) Công văn của cơ quan cử dự tuyển (đối với cán bộ đang công tác);
b) Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu tại Phụ lục 1);
c) Bản sao các hợp đồng làm việc, quyết định tuyển dụng, thuyên chuyển công tác; sơ yếu lý lịch có dán ảnh và xác nhận của cơ quan đang công tác; sổ bảo hiểm xã hội hoặc giấy xác nhận đóng bảo hiểm xã hội do cơ quan công tác và cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận (đối với cán bộ chưa được cấp sổ bảo hiểm xã hội);
d) Bản cam kết nghĩa vụ của lưu học sinh được cử đi học nước ngoài. Cam kết của người đã đi làm phải được cơ quan công tác xác nhận, bảo lãnh; cam kết của người chưa đi làm phải có ý kiến bảo lãnh của gia đình (theo mẫu tại Phụ lục 2);
đ) Bản sao giấy khai sinh (đối với ứng viên là người dân tộc thiểu số);
e) Tóm tắt đề tài chuẩn bị nghiên cứu, nội dung thực tập trong khoảng 1 – 2 trang giấy khổ A4 (đối với ứng viên học bổng tiến sĩ, thực tập chuyên khoa y cấp I, thực tập chuyên khoa y cấp II, thực tập sinh chuyên ngành);
g) Bản sao bằng tốt nghiệp, bảng điểm tất cả các năm học đại học và sau đại học. Trường hợp ứng viên là lưu học sinh tại Liên bang Nga sẽ tốt nghiệp đại học, thạc sĩ  năm 2014 cần nộp trước bảng điểm học tập đến thời điểm dự tuyển và sau khi tốt nghiệp cần bổ sung bản sao bằng và bảng điểm chính thức trước ngày 20/7/2014;
h) Danh mục các công trình nghiên cứu đã được công bố hoặc giấy công nhận công trình nghiên cứu có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);
i) Bản sao chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Nga (nếu có);
k) Văn bản của cơ sở đào tạo tại Liên bang Nga đồng ý tiếp nhận đào tạo (theo quy định ở trên đối với đối tượng dự tuyển cụ thể);
    l) Giấy khám sức khỏe của bệnh viện đa khoa cấp tỉnh, thành phố trong đó xác nhận đủ điều kiện đi học nước ngoài;
    m) Bản photocopy hóa đơn, chứng từ về việc nộp lệ phí dự tuyển theo quy định tại thông báo tuyển sinh;
n) Bản photocopy hộ chiếu phổ thông;
    o) Các giấy tờ khác (nếu có).
 3.2. Hồ sơ bằng tiếng Nga
Ứng viên nộp 02 bộ hồ sơ bằng tiếng Nga gồm các giấy tờ trình bày trên giấy khổ A4, theo chiều dọc trang giấy và xếp thứ tự như sau (lưu ý: bản dịch hợp lệ sang tiếng Nga là bản dịch được xác nhận bởi cơ quan có thẩm quyền gồm đầy đủ các trang dịch đính kèm theo các trang giấy tờ bằng tiếng Việt có đóng dấu giáp lai):
a) Đơn đăng ký dự tuyển bằng tiếng Nga theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 có dán ảnh, kê khai đầy đủ các mục và ký tên (mã số và tên ngành học có danh mục riêng cho ứng viên tiến sĩ, thực tập chuyên khoa y cấp I, thực tập chuyên khoa y cấp II và thực tập sinh chuyên ngành; ứng viên thạc sĩ cần đăng ký theo danh mục ngành học đào tạo trình độ đại học và thạc sĩ);
b) Tóm tắt đề tài chuẩn bị nghiên cứu, nội dung thực tập viết bằng tiếng Nga trong khoảng 1 – 2 trang giấy khổ A4 (đối với ứng viên học bổng tiến sĩ, thực tập chuyên khoa y cấp I, thực tập chuyên khoa y cấp II, thực tập sinh chuyên ngành);
c) Bản sao bằng tốt nghiệp, bảng điểm tất cả các năm học đại học và sau đại học (đối với ứng viên có các văn bằng do các nước nói tiếng Nga cấp) hoặc bản dịch hợp lệ sang tiếng Nga (đối với ứng viên tốt nghiệp đại học/ sau đại học tại các nước không nói tiếng Nga). Trường hợp ứng viên là lưu học sinh sẽ tốt nghiệp đại học, thạc sĩ tại Liên bang Nga năm 2014 cần nộp trước bảng điểm học tập đến thời điểm dự tuyển và sau khi tốt nghiệp cần bổ sung bản sao bằng và bảng điểm chính thức trước ngày 20/7/2014;  
d) Văn bản của cơ sở đào tạo Liên bang Nga khẳng định có thể tiếp nhận học thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên khoa y cấp I, thực tập chuyên khoa y cấp II, thực tập sinh chuyên ngành theo diện Hiệp định (theo quy định cụ thể ở trên đối với từng đối tượng dự tuyển);
đ) Danh mục công trình nghiên cứu đã được công bố, hoạt động nghiên cứu khoa học đã tham gia (nếu có) làm bằng tiếng Nga hoặc được dịch hợp lệ sang tiếng Nga;
e) Bản dịch giấy khai sinh sang tiếng Nga;
 g) Giấy khám sức khỏe (ghi bằng tiếng Nga hoặc dịch hợp lệ sang tiếng Nga);
 h) Giấy xét nghiệm không bị nhiễm virút HIV do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp (ghi bằng tiếng Nga, Anh hoặc được dịch hợp lệ sang tiếng Nga);
i) Bản dịch trang hộ chiếu phổ thông có ảnh và các thông tin chi tiết của cá nhân sang tiếng Nga (hộ chiếu phải còn hạn sử dụng tối thiểu đến ngày 01/7/2016).
Sau khi hoàn thành hồ sơ dự tuyển, ứng viên phải quét (scan) lưu lại toàn bộ hồ sơ sang các files định dạng PDF (mỗi loại tài liệu quét thành 01 file riêng dung lượng không quá 1 MB) để đăng ký trực tuyến theo địa chỉ http://tuyensinh.vied.vn/ và đồng thời chuyển toàn bộ bản chính hồ sơ dự tuyển theo hình thức chuyển phát bảo đảm hoặc nộp trực tiếp trong giờ hành chính tại trụ sở Cục Đào tạo với nước ngoài – Bộ Giáo dục và Đào tạo, 21 Lê Thánh Tông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Hồ sơ cần đựng trong túi hồ sơ kích thước 25cm x 34cm, mặt ngoài ghi đầy đủ thông tin chi tiết theo mẫu quy định đối với hồ sơ dự tuyển học bổng diện Hiệp định đi học sau đại học tại Liên bang Nga năm 2014 (Phụ lục 4).
Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ có đủ các giấy tờ và số lượng bộ hồ sơ tiếng Việt và tiếng Nga quy định ở trên, được nộp trong thời hạn quy định của Thông báo tuyển sinh (bao gồm cả hồ sơ online và hồ sơ giấy) và đã nộp lệ phí tuyển sinh theo quy định. (Xem thêm thông tin, các mẫu văn bản liên quan tại các websites: www.moet.gov.vn hoặc www.vied.vn; liên hệ hỗ trợ kỹ thuật khi đăng ký dự tuyển theo địa chỉ hotrodangky@vied.vn, tuyensinh@vied.vn).
Thời hạn nhận hồ sơ: trước ngày 07/4/2014 (tính theo dấu bưu điện đến hoặc sổ theo dõi nhận hồ sơ của Văn phòng Cục Đào tạo với nước ngoài). Các trường hợp hồ sơ nộp sau thời hạn quy định sẽ chỉ được xem xét nếu còn chỉ tiêu học bổng và phía Nga đồng ý xem xét hồ sơ bổ sung ngay trong tháng 4/2014. (Lưu học sinh sẽ tốt nghiệp đại học, thạc sĩ tại Liên bang Nga năm 2014 bổ sung bản sao hợp lệ bằng và bảng điểm chính thức trước ngày 20/7/2014).
4. Lệ phí dự tuyển: 200.000đ/người nộp trước ngày 07/4/2014 theo một trong các cách sau đây:
•    Trực tiếp đến nộp hồ sơ và lệ phí dự tuyển tại Văn phòng Cục ĐTVNN.
Địa chỉ: 21 Lê Thánh Tông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
•    Chuyển tiền vào tài khoản của Cục ĐTVNN theo chi tiết sau:
Tên đơn vị: Cục Đào tạo với nước ngoài
Số tài khoản: 0021002145014
Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Hà Nội.
Lưu ý: Khi chuyển tiền vào tài khoản của Cục ĐTVNN đề nghị ghi rõ họ và tên ứng viên đăng ký dự tuyển, nộp lệ phí dự tuyển học bổng đi học tại Liên bang Nga theo thông báo tuyển sinh số 153/TB-BGDĐT ngày 21/3/2014.
Hồ sơ nộp không đúng quy định nêu trên là không hợp lệ và không được xét tuyển. Người khai hồ sơ dự tuyển không đúng và người xác nhận sai sẽ bị xử lý theo pháp luật. Bộ Giáo dục và Đào tạo không trả lại hồ sơ và lệ phí dự tuyển trong bất kỳ trường hợp nào.
Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp với Đại sứ quán Liên bang Nga và Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội xem xét ứng viên dự tuyển có hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định và trên cơ sở kết quả học tập, nghiên cứu khoa học và rèn luyện của ứng viên, nhu cầu đào tạo, các tiêu chí ưu tiên của phía Việt Nam và Liên bang Nga để sơ tuyển đủ số lượng ứng viên cần thiết gửi Cơ quan Hợp tác Liên bang Nga xem xét và quyết định cấp học bổng. Ứng viên trúng tuyển sẽ được Cục Đào tạo với nước ngoài – Bộ Giáo dục và Đào tạo liên hệ, hướng dẫn, giải quyết thủ tục liên quan tiếp theo để đi học tại Liên bang Nga.
Những trường hợp được phía Liên bang Nga tiếp nhận nhưng không thuộc chương trình học bổng trên, không dự tuyển thông qua Bộ Giáo dục và Đào tạo theo thông báo tuyển sinh này và không có tên trong quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo cử đi học tại Liên bang Nga sẽ không được cấp chế độ học bổng của Chính phủ Việt Nam.
    Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ quan tạo điều kiện thuận lợi cho ứng viên có đủ điều kiện cần thiết được tham gia dự tuyển đúng thời hạn quy định./.