Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2014 đợt 1

Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2014, đợt 1 như sau: 1. Các chuyên ngành tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ        1. Lâm học Mã số: 60.62.02.01        2. Kinh tế nông nghiệp Mã số: 60.62.01.15        3. Quản  lý tài nguyên…

Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2014, đợt 1 như sau:

1. Các chuyên ngành tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ

       1. Lâm học

Mã số: 60.62.02.01

       2. Kinh tế nông nghiệp

Mã số: 60.62.01.15

       3. Quản  lý tài nguyên rừng

Mã số: 60.62.02.11

       4. Công nghệ chế biến lâm sản

Mã số: 60.54.03.01

       5. Kỹ thuật cơ khí

Mã số: 60.52.01.03

2. Các môn thi tuyển

       STT               Chuyên ngành dự thi                        Môn thi cơ bản                        Môn thi cơ sở                   
 1  Lâm học  Thống kê sinh học  Sinh thái rừng
 2  Kinh tế nông nghiệp  Toán kinh tế  Kinh tế chính trị
 3  Quản lý tài nguyên rừng  Thống kê sinh học  Đa dạng sinh học
 4  Công nghệ chế biến lâm sản  Toán cao cấp  Khoa học gỗ
 5  Kỹ thuật cơ khí  Toán cao cấp  Cơ sở thiết kế máy

 3. Điều kiện dự thi, đối tượng và chính sách ưu tiên, hồ sơ dự thi

Xin xem tại thông báo đính kèm.

4. Dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh năm 2014

Trường Đại học Lâm nghiệp dự kiến tuyển từ 350-400 chỉ tiêu cho 5 chuyên ngành đào tạo.

5. Kế hoạch, thời gian tuyển sinh

Hạn nộp hồ sơ:

–          Đối với thí sinh ngành đúng, hạn nộp hồ sơ trước ngày 28/02/2014;

–          Đối với thí sinh thuộc ngành gần (thuộc diện cần bổ sung kiến thức) hạn nộp hồ sơ trước ngày 14/02/2014

Thời gian thi tuyển: Dự kiến kỳ thi sẽ được tổ chức vào các ngày 28, 29 và 30/3/2014.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Khoa Đào tạo sau đại học, trường Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội.     ĐT: 0433 840 541  0433 608 411              Fax: 0433 840 063

Hoặc Ban Khoa học công nghệ, Cơ sở 2 trường Đại học Lâm nghiệp, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.      ĐT: 0618 614 881       0618 661 915  Fax: 0613 866 242 

Thông báo tuyển sinh:

TB1500-20.12.2013_3_2.pdf

Quyết định v/v ban hành "Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần trong thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ" tại trường Đại học Lâm nghiệp:

QD487-21.5.2013.pdf