Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2013

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ  NĂM 2013 TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP          Trường Đại học Lâm nghiệp xin thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2013 như sau: 1- Các chuyên ngành tuyển sinh và các môn thi tuyển TT Chuyên ngành dự thi Mã số Môn cơ bản…

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ  NĂM 2013

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

         Trường Đại học Lâm nghiệp xin thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2013 như sau:

1- Các chuyên ngành tuyển sinh và các môn thi tuyển

TT

Chuyên ngành dự thi

Mã số

Môn cơ bản

Môn cơ sở

1

Lâm học

60.62.02.01

Thống kê sinh học

Sinh thái rừng

2

Kinh tế Nông nghiệp

60.62.01.15

Toán kinh tế

Kinh tế chính trị

3

Quản lý tài nguyên rừng

60.62.02.11

Thống kê sinh học

Đa dạng sinh học

4

Công nghệ chế biến lâm sản

60.54.03.01

Toán cao cấp

Khoa học gỗ

5

Kỹ thuật cơ khí

60.52.01.03

Toán cao cấp

Cơ sở thiết kế máy

       Môn thi Ngoại ngữ chung cho các chuyên ngành là Tiếng Anh (trình độ B).

2- Kế hoạch tuyển sinh

     Thời gian nhận hồ sơ : từ 17/6/2013 đến 17h00 ngày 30/8/2013

     Địa điểm phát hành và tiếp nhận hồ sơ:           

–  Khoa Đào tạo sau đại học, trường Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Chương Mĩ, Hà Nội

– Ban Khoa học – Công nghệ, cơ sở 2 Trường Đại học Lâm nghiệp, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

     Thời gian thi tuyển:  kỳ thi sẽ tổ chức vào các ngày 27,28 và 29/9/2013

     Địa điểm thi tuyển

– Trường Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

– Cơ sở 2 Trường Đại học Lâm nghiệp, Trảng Bom, Đồng Nai

3- Lịch học các môn bổ sung kiến thức

– Các lớp học bổ sung kiến thức được tổ chức từ 01/7/2013 đến hết ngày 30/8/2013.

Những thí sinh thuộc diện ngành gần với ngành dự thi cần nộp hồ sơ sớm để đăng ký học

 các môn bổ sung theo quy định.

4- Liên hệ

Các thông tin chi tiết xin xem trên Mục Thông tin tuyển sinh, Cổng thông tin Trường Đại học Lâm

nghiệp  www.vfu.edu.vn hoặc liên hệ trực tiếp với các địa chỉ sau để được giải đáp:

  • Khoa Đào tạo sau đại học, trường Đại học Lâm nghiệp,  Xuân Mai, Chương Mĩ, Hà Nội

   Điện thoại:   (04) 33 840 541,  Fax: (04) 33 840 063 ; Email: sdhvfu@gmail.com

  • Ban Khoa học-Công nghệ, Cơ sở 2 Trường Đại học Lâm nghiệp, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh  

   Đồng Nai.   ĐT: 0618614881, 0618661915.   FAX: 0613866242.   

   Email:saudaihoc.dhln@gmail.com.

Chi tiết xin xem file đính kèm:

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2013:

Quyết định v/v qui định môn cốt lõi tối thiểu và tương đương ở bậc ĐH để dự thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ tại trường ĐHLN

Quyết định v/v qui định môn thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ tại trường ĐHLN

Quyết định v/v ban hành danh mục ngành đúng , ngành phù hợp và ngành gần trong thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ tại trường ĐHLN