THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC ĐỢT 1 NĂM 2011

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP Số: 445 /ĐHLN-ĐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Hà Nội, ngày  29  tháng 12 năm 2010 THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC ĐỢT 1 NĂM…


BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

Số: 445 /ĐHLN-ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày  29  tháng 12 năm 2010

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC ĐỢT 1 NĂM 2011

 

Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo tuyển sinh năm 2011 hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học cấp bằng đại học hệ chính quy cho những người đã tốt nghiệp bậc cao đẳng hệ chính quy như sau:

1. Ngành tuyển sinh: ngành Lâm nghiệp, Lâm học, Lâm sinh, Quản lý tài nguyên rừng và môi trường, Khoa học môi trường, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Quản lý đất đai, Kỹ thuật xây dựng công trình, Kỹ thuật cơ khí, Chế biến lâm sản.

            2. Thời gian đào tạo: 1,5 năm (3 học kỳ).

            3. Địa điểm đào tạo: Trường Đại học Lâm nghiệp – Xuân Mai – Hà Nội.

            4. Đối tượng tuyển sinh vào học bậc đại học hệ liên thông:

– Những người đã tốt nghiệp cao đẳng hệ chính quy thuộc ngành tương ứng với ngành tuyển sinh hệ liên thông bậc đại học (có danh sách ngành tương ứng kèm theo).

            – Những người tốt nghiệp cao đẳng loại khá trở lên được dự thi tuyển ngay sau khi tốt nghiệp (năm 2011); Những người tốt nghiệp cao đẳng từ loại trung bình khá trở xuống phải có thời gian làm việc từ 1 năm trở lên mới được dự thi (tốt nghiệp năm 2010, có giấy xác nhận thời gian làm việc của cơ quan sử dụng lao động).

            5. Thi tuyển đầu vào 2 môn đã được học ở bậc cao đẳng, gồm:

TT

Tên ngành

Môn thi 1

Môn thi 2

1

Kế toán

Nguyên lý kế toán

Kế toán tài chính

2

Quản trị kinh doanh

Kinh tế vi mô

Quản trị doanh nghiệp

3

Khoa học môi trường

Cơ sở khoa học môi trường

Đánh giá tác động môi trường

4

Kỹ thuật xây dựng công trình

Sức bền vật liệu

Kết cấu bê tông cốt thép

5

Lâm nghiệp, Lâm sinh, Lâm học

Sinh thái rừng

Quy hoạch lâm nghiệp

6

Quản lý đất đai

Trắc địa

Đánh giá đất đai

7

Kỹ thuật cơ khí

Sức bền vật liệu

Kỹ thuật gia công cơ khí

8

Quản lý tài nguyên rừng và môi trường

Thực vật rừng

Côn trùng rừng

9

Chế biến lâm sản

Khoa học gỗ

Công nghệ ván nhân tạo

           

            6. Hồ sơ đăng ký dự thi bao gồm:

                        1. Phiếu đăng ký dự thi (có mẫu kèm theo);

                        2. Bản sao Bằng tốt nghiệp hệ Cao đẳng;

                        3. Bản sao Bảng điểm hệ Cao đẳng;

                        4. Bản sao Giấy khai sinh;

                        5. Giấy xác nhận đăng ký hộ khẩu thường trú;

                        6. Các giấy tờ xác nhận ưu tiên trong đào tạo (nếu có);

                        7. 02 phong bì có dán tem, ghi sẵn địa chỉ;

                        8. 04 ảnh cỡ 4×6 (chụp trong 6 tháng gần đây).

            Địa chỉ gửi Hồ sơ: Phòng Đào tạo, trường Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội. Ngoài hồ sơ ghi rõ ngành dự thi.

            7. Hạn nộp hồ sơ và kế hoạch thi tuyển sinh

            – Hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 22.02.2011.

            – Thời gian tập trung ôn thi từ 22 – 25.02.2011.

            – Thi tuyển dự kiến từ 26 – 27 tháng 02 năm 2011.

            Khai giảng khóa học ngày 07/03/2011.

Nhà trường có đủ điều kiện phục vụ các nhu cầu về ăn, ở, học tập cho người học.

            Trường Đại học Lâm nghiệp xin thông báo và kính đề nghị quý cơ quan, cá nhân thông báo rộng rãi để cán bộ trong cơ quan, đơn vị có nhu cầu có thể tham gia thi tuyển.

            Địa chỉ liên hệ: Phòng Đào tạo, trường ĐH Lâm nghiệp Việt Nam, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội.

            Website: www.vfu.edu.vn; www.vfu2.edu.vn.

            Điện thoại: (0433). 840440; 840707.

.

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

PGS.TS. Trần Hữu Viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI TUYỂN SINH

HỆ LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC ĐỢT 1 NĂM 2011

 

1. Họ và tên (chữ in hoa): ………………………………2. Giới tính: ……

3. Ngành Đăng ký dự thi: ………………………………………….

4. Ngày tháng năm sinh:………………………………………………………………

5. Nơi sinh: ……………………………………………………………………………

6. Dân tộc: ……………………………… 7. Đối tượng ưu tiên:……………………..

8. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………….

………………………………………………………………………………………..

9. Nơi học THPT hoặc tương đương:

            Năm lớp 10: …………………………………………………………………..

            Nămlớp 11: ……………………………………………………………………

            Năm lớp 12: …………………………………………………………………..

10. Thuộc khu vực (khoanh tròn vào ô thích hợp):   KV1,     KV2,    KV2-NT,    KV3

11. Tốt nghiệp Cao đẳng ngành: ……………………………………………………..

12. Trường tốt nghiệp Cao đẳng: …………………………………………………….

13. Năm tốt nghiệp Cao đẳng: ………………………..

14. Xếp hạng tốt nghiệp Cao đẳng: ……………………

15. Giấy chứng minh nhân dân số: …………………………. cấp tại: ……………..

16. Đăng ký dự thi học liên thông lên đại học ngành: ……………………………….

17. Gửi giấy báo thi, kết quả thi, giấy báo nhập học theo địa chỉ: ……………………

…………………………………………………………………………………………

18. Điện thoại liên hệ: ………………………………………………………………..

            Tôi xin cao đoan những lời khai  trong phiếu đăng ký dự thi này là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

 

Ngày…… tháng….. năm 20…

Chữ ký của thí sinh

 

nh 4×6

Xác nhận hồ sơ ĐKDT

(Do trường Cao đẳng hoặc cơ quan, UBND xã đang cư trú xác nhận)

……………., ngày … tháng …. năm 20…

(Ký tên và đóng dấu giáp lai trên ảnh)