Thông báo tuyển sinh chương trình liên kết đào tạo đại học hệ chính quy

Được sự đồng ý của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường Đại học Lâm nghiệp đã ký văn bản thỏa thuận về hợp tác đào tạo đại học hệ chính quy với trường Đại học Lâm nghiệp Nam Kinh và Đại học Lâm nghiệp Tây Nam, Trung Quốc. Chúng tôi xin trân trọng thông báo một số thông tin chính về các khóa học.

1. Chương trình liên kết đào tạo 2+2

Trường

Đại học Lâm nghiệp Nam Kinh

Đại học Lâm nghiệp Tây Nam

Ngành đào tạo

– Chế biến lâm sản

– Thiết kế, chế tạo sản phẩm mộc và nội thất

– Quản trị kinh doanh

– Kỹ thuật công trình

Hình thức đào tạo

– Đào tạo tập trung, hai năm đầu học các môn cơ bản tại trường Đại học Lâm nghiệp (sinh viên được bồi dưỡng thêm tiếng Trung để chuẩn bị cho việc học tập tại Trung Quốc), hai năm tiếp theo sẽ học tại Trung Quốc

 

Học phí

– 2 năm đầu thu theo chế độ học phí của trường Đại học Lâm nghiệp

– 2 năm sau: 14.500 NDT/năm

– 2 năm đầu thu theo chế độ học phí của trường Đại học Lâm nghiệp

– 2 năm sau: 9.500 NDT/năm

Văn bằng

Sinh viên tốt nghiệp sẽ đươc cấp bằng của trường Đại học bên Trung Quốc, nơi học sinh theo học

 

Đối tượng tuyển sinh

Dành cho sinh viên đã trúng tuyển vào trường Đại học Lâm nghiệp

 

2. Chương trình du học tự túc

Trường

Đại học Lâm nghiệp Nam Kinh

Đại học Lâm nghiệp Tây Nam

Ngành đào tạo

– Đại học: 53 ngành

– Thạc sỹ: 54 ngành

– Tiến sỹ: 30 ngành

– Đại học: 24 ngành

– Thạc sỹ: 18 ngành

Hình thức đào tạo

5 năm, năm đầu tiên học tiếng Trung tại trường đăng ký, 4 năm tiếp theo học các môn học theo từng chuyên ngành

 

Học phí

14.500 NDT/ năm

9.500 NDT/ năm

Hình thức đào tạo

5 năm, năm đầu tiên học tiếng Trung tại trường đăng ký, 4 năm tiếp theo học các môn học theo từng chuyên ngành

 

Văn bằng

Sinh viên tốt nghiệp sẽ được cấp bằng của trường theo học

 

Đối tượng tuyển sinh

Tất cả công dân Việt Nam đã tốt nghiệp phổ thông trung học

 
 
Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế,
trường Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội.
Điện thoại: 04 33 840710, fax: 04 33 840540