Thông báo triệu tập thí sinh về trường ôn thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2014 đợt 1

Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo đến các anh/chị là thí sinh đã đăng ký ôn thi cao học thạc sĩ năm 2014 đợt 1 về trường ôn tập. Thời gian: Bắt đầu từ ngày 15/3 đến hết ngày 23/3 năm 2014. (Chi tiết như thời khóa biểu đính kèm) Mọi chi tiết xin…

Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo đến các anh/chị là thí sinh đã đăng ký ôn thi cao học thạc sĩ năm 2014 đợt 1 về trường ôn tập.

Thời gian: Bắt đầu từ ngày 15/3 đến hết ngày 23/3 năm 2014. (Chi tiết như thời khóa biểu đính kèm)

Mọi chi tiết xin liên hệ: Khoa Đào tạo sau đại học, trường Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai – Chương Mỹ – Hà Nội.

ĐT: 0433.840 541 – fax: 0433.840 063

Chi tiết thông báo và thời khóa biểu các lớp xin xem file đính kèm:

Thong bao on thi Cao hoc dot 1-2014.pdf

TKB-KTNN.pdf

TKB-QLBV.pdf

TKB-LH.pdf