Thông báo nghỉ ngày Giỗ tổ Hùng Vương, nghỉ Lễ Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5 năm 2013

Căn cứ Điều 73 Bộ luật Lao động của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc quy định người lao động được nghỉ làm việc những ngày Lễ; Căn cứ kế hoạch đào tạo, công tác năm học 2012 – 2013, Nhà trường thông báo kế hoạch nghỉ ngày Giỗ tổ Hùng Vương; nghỉ Lễ Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5 năm 2013 và làm bù như sau:

Thông báo đính kèm:

Thong bao ngay le-2013.doc