Thông báo mức điểm xét tuyển Đại học chính quy 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP THÔNG BÁO MỨC ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018   Căn cứ quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đề án tuyển sinh, Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển…

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP THÔNG BÁO

MỨC ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

NĂM 2018

 

Căn cứ quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đề án tuyển sinh, Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển vào đạo học hệ chính quy năm 2018 theo 02 phương thức xét tuyển, cụ thể như sau:

1. Xét tuyển theo điểm thi THPT quốc gia năm 2018

a. Điều kiện xét tuyển

– Đã tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương).

– Tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 do Bộ GD&ĐT tổ chức.

b. Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển (đã bao gồm cả điểm ưu tiên khu vực và đối tượng)

            Thí sinh đăng ký xét tuyển các ngành học theo tổ hợp môn xét tuyển, mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển (theo thang điểm 10) tại Phụ lục 1, như sau:

– Chương trình tiến tiến (ngành Quản lý tài nguyên thiên nhiên), ngành chất lượng cao (các ngành Công nghệ sinh học, Công nghệ chế biến lâm sản, Lâm học, Kỹ thuật cơ khí): mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển là 15,0 điểm.

– Các ngành học còn lại: mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển là 13,0 điểm.

c. Thời gian xét tuyển

            Thời gian xét tuyển (đợt 1): từ ngày 18/7 – 05/8/2018. Các đợt xét tuyển tiếp theo từ ngày 06/8/2018.

2. Xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT

a. Điều kiện xét tuyển

– Đã tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương).

– Xét điểm tổ hợp môn học theo kết quả học tập năm lớp 12, hoặc 3 năm học bậc THPT.

b. Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển (đã bao gồm cả điểm ưu tiên khu vực và đối tượng)

Thí sinh đăng ký xét tuyển các ngành học theo kết quả học tập năm lớp 12, hoặc 3 năm học bậc THPT, mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển (theo thang điểm 10) tại Phụ lục 1, như sau:

– Ngành chất lượng cao (các ngành Công nghệ sinh học, Công nghệ chế biến lâm sản, Lâm học, Kỹ thuật cơ khí): mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển là 18,0 điểm và điểm tổng kết môn tiếng Anh lớp 12 đạt 7,0 điểm trở lên.

– Các ngành học còn lại: mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển là 15,0 điểm.

c. Thời gian xét tuyển

            Thời gian xét tuyển: từ ngày 18/7 – 05/8/2018. Các đợt xét tuyển tiếp theo từ ngày 06/8/2018.

3. Địa điểm nộp hồ sơ và Hồ sơ xét tuyển

– Địa điểm nộp hồ sơ, thí sinh nộp hồ sơ theo các hình thức sau:

+ Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ:  Phòng Đào tạo, Trường Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội.

+ Thí sinh có thể đẳng ký xét tuyển trực tuyến (Online) trên Website của Trường Đại học Lâm nghiệp theo địa chỉ: http://dangkyxettuyen.vnuf.edu.vn/

– Hồ sơ đăng ký xét tuyển, gồm:

+ Phiếu đăng ký xét tuyển (thí sinh tải Mẫu phiếu tại đây).

+ Bản photo học bạ THPT.

+ Bản photo các giấy tờ ưu tiên (nếu có)

4. Thời gian nhập học và Địa điểm nhập học

– Thí sinh trúng tuyển nhập học: từ ngày 18/8/2018.

Địa điểm nhập học: Hội trường lớn G6, Trường Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

5. Chế độ miễn giảm học phí và học bổng

– Trường Đại học Lâm nghiệp thực hiện thu học phí theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện chế độ hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo Thông tư liên tịch số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15/10/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và Bộ Tài chính.

– Hàng năm Nhà trường trích khoảng gần 10 tỷ đồng học bổng khuyến khích học tập dành cho sinh viên có thành tích cao trong học tập và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vươn lên trong học tập.

 

Nơi nhận:

– Hội đồng trường;

– Ban Giám hiệu;

– Hội đồng tuyển sinh;

– Ban Thanh tra tuyển sinh ĐH;

– Phân hiệu Đồng Nai;

– Đăng Website;

– Lưu: VT, ĐT.

HIỆU TRƯỞNG

-CHỦ TỊCH HĐTS

 

(Đã ký)

 

NGND.GS.TS. Trần Văn Chứ