Thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2010

Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước đã quyết định Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2010. Thông báo này thay thế thông báo số 27/HĐCDGSNN, ngày 2/4/2010 của Văn phòng Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng xem tại website: http://www.hdcdgsnn.gov.vn