Thông báo lịch thi tuyển sinh Sau đại học năm 2020 đợt 2

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2020, Trường Đại học Lâm nghiệp tổ chức tuyển sinh Sau Đại học đợt 2 vào các ngày 23,24,25/10/2020

Lịch thi chi tiết:

Thứ, ngày Buổi Chuyên ngành/Công việc Môn thi Địa điểm
Thứ 6
23/10/2020
Sáng
 8h00
Thí sinh các chuyên ngành làm thủ tục dự thi, nghe phổ biến quy chế tại các phòng thi   Giảng đường G2
Thứ 7
24/10/2020
Sáng
6h30
Công nghệ sinh học Di truyền học
Lâm học Sinh thái rừng
Quản lí tài nguyên rừng Đa dạng sinh học
Công nghệ chế biến lâm sản Khoa học gỗ
Quản lý đất đai Quản lý hành chính về đất đai
Quản lý kinh tế Quản trị học
Kỹ thuật cơ khí Cơ sở thiết kế máy
Chiều
13h30
Công nghệ sinh học Sinh học
Lâm học Quản lý rừng bền vững
Quản lí tài nguyên rừng Bảo vệ rừng tổng hợp
Công nghệ chế biến lâm sản Môn tổ hợp (CN Vật liệu gỗ + CN mộc)
Quản lý đất đai Trắc Địa
Quản lý kinh tế Kinh tế học
Kỹ thuật cơ khí Cơ khí đại cương
Chủ nhật
25/10/2020
Sáng
6h30
Thí sinh dự thi cao học các chuyên ngành Anh văn B
Chiều Dự phòng