Thông báo kết quả thi đánh giá tiếng anh trình độ B1

Khoa Sau đại học trường Đại học Lâm nghiệp thông báo kết quả thi đánh giá tiếng anh trình độ B1 trong tệp đính kèm sau: KetQuaThi-AnhB1-2013.pdf

Khoa Sau đại học trường Đại học Lâm nghiệp thông báo kết quả thi đánh giá tiếng anh trình độ B1 trong tệp đính kèm sau: