Thông báo kết quả sơ tuyển hồ sơ đăng ký thi tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2013

Hội đồng thi tuyển dụng lao động hợp đồng trường Đại học Lâm nghiệp thông báo kết quả xét sơ tuyển hồ sơ đăng ký thi tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2013. Chi tiết xin xem file đính kèm. Danh sach thi sinh dat tieu chuan du thi.pdf

Hội đồng thi tuyển dụng lao động hợp đồng trường Đại học Lâm nghiệp thông báo kết quả xét sơ tuyển hồ sơ đăng ký thi tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2013. Chi tiết xin xem file đính kèm.