Thông báo kế hoạch xét duyệt đề cương luận văn tốt nghiệp cao học khóa K20A

THÔNG BÁO Kế hoạch xét duyệt đề cương luận văn tốt nghiệp cao học khóa K20A Căn cứ vào kế hoạch đào tạo sau đại học năm 2013, Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo tới anh/chị học viên cao học khóa 20A về kế hoạch xét duyệt đề cương luận văn tốt nghiệp như…

THÔNG BÁO

Kế hoạch xét duyệt đề cương luận văn tốt nghiệp cao học khóa K20A

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo sau đại học năm 2013, Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo tới anh/chị học viên cao học khóa 20A về kế hoạch xét duyệt đề cương luận văn tốt nghiệp như sau:

Kế hoạch và nội dung nhiệm vụ:

– Từ 17/8/2013 –  18/8/2013: Xét duyệt đề cương sơ bộ luận văn tốt nghiệp.

– Từ 19/8/2013 –  26/8/2013: Nộp đề cương chi tiết về khoa Đào tạo sau đại học.

– Từ 27/8/2013 –  30/8/2013: Nhận quyết định thực tập.

Chi tiết thông báo xin xem file đính kèm