Thông báo học bổng thạc sỹ Hàn Quốc

THÔNG BÁO HỌC BỔNG Phòng KHCN&HTQT xin trân trọng thông báo các chương trình học bổng Thạc sĩ của Hàn Quốc trong file đính kèm: 1. Học bổng Master Development Cooperation Policy. 2. Học bổng Master Global Public Administration. 3. Học bổng Master Rural Society Leadership Development for Global Poverty Reduction. 4. Học bổng Master…

THÔNG BÁO HỌC BỔNG

Phòng KHCN&HTQT xin trân trọng thông báo các chương trình học bổng Thạc sĩ của Hàn Quốc trong file đính kèm:

1. Học bổng Master Development Cooperation Policy.

2. Học bổng Master Global Public Administration.

3. Học bổng Master Rural Society Leadership Development for Global Poverty Reduction.

4. Học bổng Master Program in Competency through SME và Hội thảo International Workshop on Sustainable Industrialisation and Commercialization of Non-Timber-Forest-Products (NTFPs) theo đường link:

http://www.inbar.int/events/international-workshop-on-sustainable-industrialisation-and-commercialisation-of-non-timber-forest-products-ntfps/        

File đính kèm:

File hoc bong development cooperation policy_.zip

File hoc bong global public adminstration.zip

File hoc bong Master program in competency through SME.zip

File hoc bong rural society leadership development for global poverty reduction.zip