Thông báo Học bổng Khoá tập huấn “Leadership Training Program” tại Nhật Bản

Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo đến cán bộ, giảng viên trẻ về Học bổng Khoá tập huấn “Leadership Training Program tại Nhật Bản” lần thứ 61 và 62.

Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo đến cán bộ, giảng viên trẻ về Học bổng Khoá tập huấn “Leadership Training Program tại Nhật Bản” lần thứ 61 và 62.

Thời gian tổ chức:

– Khoá tập huấn lần thứ 61: Tháng 5 – Tháng 7 năm 2019 (55 ngày)

– Khoá tập huấn lần thứ 62: Tháng 9 – Tháng 11 năm 2019 (55 ngày)

Hạn nộp hồ sơ: Từ 01/02/2018 đến 30/6/2018

Học bổng chi trả vé máy bay 02 chiều, phí tham dự chương trình, chi phí ăn ở. Người tham gia tự chi trả các chi phí cá nhân khác.

Thông tin chi tiết về hồ sơ, tiêu chuẩn ứng viên và cách thức nộp hồ sơ xem tại website:

https://www.iatssforum.jp/english/applications/index.html