Thông báo Học bổng Chính phủ Australia (Australia Awards) vòng tuyển chọn 2020 nhận hồ sơ đăng ký

Chương trình học bổng Chính phủ Australia (AAS) năm 2020 chính thức tiếp nhận hồ sơ từ ngày 1/2/2020 đến hết ngày 30/4/2020. Chính phủ Australia (AAS) dành 50 suất học bổng cho Việt Nam.