Thông báo giới thiệu đoàn viên ưu tú học lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2014

Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo về việc giới thiệu đoàn viên ưu tú học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2014 như sau:           – Thời gian: Các ngày 29, 30/3/2014 và 06/4/2014 (Thứ bảy và Chủ nhật);           – Địa điểm: Hội trường lớn G6;           – Thành phần: ĐVƯT…

Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo về việc giới thiệu đoàn viên ưu tú học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2014 như sau:

          – Thời gian: Các ngày 29, 30/3/2014 và 06/4/2014 (Thứ bảy và Chủ nhật);

          – Địa điểm: Hội trường lớn G6;

          – Thành phần: ĐVƯT được giới thiệu từ các chi đoàn: Lớp 55 KTCTXD, K56, K57 và các chi đoàn cán bộ.

Các chi đoàn nộp danh sách giới thiệu ĐVƯT kèm theo biên bản họp chi đoàn về Văn phòng Đoàn trường (Đ/c Nguyễn Đàm Vương, Thường trực Văn phòng Đoàn trường nhận (P.108-A1). ( Số điện thoại: 0977.230.118), thời gian chậm nhất vào ngày 21/03/2014.

Chi tiết thông báo xem file đính kèm:
 TB mở lớp nhận thức về Đảng năm 2014 – đã sửa.doc