Thông báo giới thiệu đoàn viên ưu tú học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2012

Thực hiện kế hoạch Số: 20-KH/ĐU, ngày 14/2/2012 của Đảng ủy Trường Đại học Lâm nghiệp về việc mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2012

kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tháng Thanh niên 2012 của Ban Thường vụ Đoàn trường; nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào \"Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam\"; sau khi thống nhất với Chi ủy Phòng CT-CTSV, Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo về việc giới thiệu đoàn viên ưu tú (ĐVƯT) học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2012 như sau:

– Thời gian: Các ngày 24, 25, 31/3/2012 (Thứ bảy và Chủ nhật);

– Địa điểm: Dự kiến Hội trường lớn G6, Trường ĐHLN;
– Thành phần: Các ĐVƯT được giới thiệu từ các chi đoàn: K54, 55, Lớp 53 KTXDCT.

 Để việc chọn cử các ĐVƯT đảm bảo chất lượng, đúng đối tượng, Ban Thường vụ Đoàn trường yêu cầu BCH các chi đoàn căn cứ vào kết quả học tập, rèn luyện của đoàn viên năm học 2010-2011 và học kỳ I năm học 2011-2012, tổ chức cuộc họp toàn thể chi đoàn để bình xét. Số lượng ĐVƯT được giới thiệu theo phân bổ của Đoàn trường (có danh sách kèm theo).

Các chi đoàn nộp danh sách giới thiệu ĐVƯT, có xác nhận của BCH Liên chi đoàn, kèm theo biên bản họp chi đoàn về Văn phòng Đoàn trường chậm nhất vào ngày 10/03/2012 theo mẫu sau đây:

TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Quê quán (3 cấp)

Chức vụ

Điện thoại

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

PHÂN BỔ SỐ LƯỢNG ĐVƯT ĐƯỢC GIỚI THIỆU TỪ CÁC CHI ĐOÀN

(Theo thông báo số 04 /ĐT-ĐTN, ngày 15/02/2012 của BTV Đoàn trường)

 

TT

Chi đoàn

Số lượng ĐVƯT giới thiệu

1

53 KTXDCT

3

2

54 CBLS

2

3

54 CNTT

2

4

54 KTCK

2

5

54A LH

3

6

54B LH

2

7

54A QLTNR&MT

3

8

54B QLTNR&MT

3

9

54 LNXH

2

10

54 NLKH

2

11

54 KHMT

2

12

54 QLĐĐ

5

13

54A Kế toán

4

14

54B Kế toán

4

15

54A QTKD

3

16

54B QTKD

3

17

54 KTTNMT

2

18

54 LNĐT

2

19

54 CNSH

2

20

54 KTXDCT

2

21

55 Kinh tế

3

22

55 CBLS

2

23

55 TKSPM&NT

2

24

55 HTTT

2

25

55A LH

2

26

55B LH

2

27

55A QLTNR&MT

3

28

55B QLTNR&MT

3

29

55 NLKH

2

30

55A KHMT

4

31

55B KHMT

4

32

55A QLĐĐ

3

33

55B QLĐĐ

3

34

55A Kế toán

4

35

55B Kế toán

4

36

55C Kế toán

4

37

55D Kế toán

4

38

55A QTKD

2

39

55B QTKD

2

40

55 LNĐT

2

41

55 CNSH

2

42

55 QLTNTN

2

43

55A KTXDCT

3

44

55B KTXDCT

3

Tổng số

120