Thông báo cuộc thi ” Sinh viên hành động vì một tương lai tốt đẹp, thịnh vượng và an toàn cho vùng ven biển Việt Nam”

Hưởng ứng tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, với chủ đề “Chung tay hành động vì biển đảo quê hương” do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì và phát động ngày 01-08/06/2013 và ngày đại dương Thế giới 08/06/2013, Chương trình Rừng ngập mặn cho tương lai (Mangroves for the Future – MFF) tại Việt Nam phát động cuộc thi “Sinh viên hành động vì một tương lai tốt đẹp, thịnh vượng và an toàn cho vùng ven biển Việt Nam”

Thông báo cuộc thi xin đọc file đính kèm