Thông báo chương trình Hướng dẫn lái xe an toàn

          ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH T.P HÀ NỘI            BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP * Số: 18 – TB/ĐT       Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2009 THÔNG BÁO V/v tổ chức chương trình “Hướng dẫn lái xe an toàn”                        Kính gửi: BCH các chi đoàn SV chính…


          ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH T.P HÀ NỘI          
 BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

*

Số: 18 – TB/ĐT

 

 

 
Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2009

THÔNG BÁO

V/v tổ chức chương trình “Hướng dẫn lái xe an toàn”

  


                   

Kính gửi: BCH các chi đoàn SV chính qui K51, K52, K53.

 

Nhằm hưởng ứng chương trình an toàn giao thông của Chính phủ và nâng cao hơn nữa ý thức chấp hành luật lệ ATGT của mỗi người, Trường Đại học Lâm nghiệp cùng với Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam tổ chức chương trình “Hướng dẫn lái xe an toàn” cho sinh viên hệ chính qui.

          Công ty tài trợ mọi chi phí cho khóa học và các SV tham gia khóa học có cơ hội nhận được các giải thưởng của Công ty Yamaha như sau:

          Học bổng bằng tiền mặt cho những SV có thành tích cao trong học tập:

– 01 suất loại một, mỗi suất 600.000đ;

– 02 suất loại hai, mỗi suất 400.000đ;

– 03 suất loại ba, mỗi suất 200.000đ.

          Kết thúc phần thực hành, Công ty có tổng kết chương trình và tiến hành trao Chứng chỉ lái xe an toàn, tiền ăn trưa và giải thưởng cho các học viên.

1. Thời gian và địa điểm tổ chức: Chủ nhật, ngày 15/3/2009.

          – Lý thuyết: từ 9h – 10h45, tại Phòng họp C, nhà A2, Trường ĐHLN;

          – Thực hành: từ 14h00 – 16h30, tại Sân đa năng KTX, Trường ĐHLN.

          2. Thành phần: Mỗi chi đoàn lớp K51, K52 cử 01 SV; K53 cử 02 SV (ưu tiên cán bộ trong Ban Chấp hành chi đoàn).

          Các chi đoàn đăng ký danh sách SV tham gia lớp học tại Văn phòng Đoàn trường hoặc phòng 102, 109 (nhà A2) chậm nhất vào ngày 13/3/2009./.

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu: VPĐT.

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

 

 

 

Nguyễn Vũ Lâm