Tham gia tập huấn “Tính toán phát thải Carbon và công cụ tính CO2” tại Thái Nguyên.

Trong khuôn khổ dự án Tăng cường giáo dục về biến đổi khí hậu vì sự phát triển bền vững ở Việt Nam (Clidev), thực hiện nội dung trong năm 2023 của dự án, Trường đại học Lâm nghiệp đã cử 4 giảng viên: PGS.TS. Nguyễn Hải Hòa (trưởng đoàn), TS. Nguyễn Thị Thanh An, PGS.TS. Nguyễn Hồng Hải và TS. Bùi Mạnh Hưng tham gia đợt tập huấn tính toán phát thải Carbon và công cụ tính CO2 tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên trong thời gian từ 14-16/8/2023 cùng với các đoàn cán bộ, giảng viên tới từ Đại học Nông Lâm Huế, Đại học Tây Nguyên, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.

Đoàn cán bộ trường Đại học Lâm nghiệp đã tích cực tham gia và hoàn thành tốt các nội dung của đợt tập huấn. Các nội dung chuyên môn cụ thể như sau:

– Trao đổi và học tập các kỹ thuật thiết lập ô và đo đếm cây rừng, thu thập số liệu phục vụ công tác tính toán phát thải Carbon tại Trạm đa dạng sinh học Mê Linh.

– Tham gia tập huấn và sử dụng chương trình CarbonScen để dự báo sự thay đổi phát thải Carbon giữa các loại hình sử dụng đất trong tương lai.

– Tham gia tập huấn và sử dụng chương trình CO2fix để tính toán và dự báo sự thay đổi sinh khối và trữ lượng carbon trên mặt đất, dưới mặt đất và trong đất.

Qua đợt tập huấn, các thành viên đã lĩnh hội và trao đổi không chỉ về lĩnh vực chuyên môn trong quản lý, tính toán và dự đoán thay đổi sinh khối, trữ lượng carbon, mà còn có nhiều buổi trao đổi nhằm tăng cường sự hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực biến đổi khí hậu nói chung và Lâm nghiệp nói riêng. Tập huấn cũng là nơi gắn kết các nhà khoa học Nông Lâm nghiệp đến từ các vùng miền khác nhau, nhằm thúc đẩy sự phát triển một cách bền vững lĩnh vực Nông Lâm nghiệp trong tương lai.

Một số hình ảnh của đợt tập huấn

Tham gia hoạt động hiện trường tại Trạm đa dạng sinh học Mê Linh

Tham quan các mô hình rừng và bảo tồn động thực vật tại Trạm 

Các thành viên trường Đại học Lâm nghiệp tham gia học tập và thảo luận tại lớp tập huấn

Trao đổi, gặp gỡ các bên liên quan bàn về mở rộng hợp tác trong đào tạo và nghiên cứu khoa học

Các thành viên nhận chứng chỉ hoàn thành khóa tập huấn

Nguồn: https://www.clidev-vnuf.edu.vn