Thẩm định Kết quả đánh giá chất lượng chương trình đào tạo 03 CTĐT của Trường Đại học Lâm nghiệp

Ngày 15-16/02/2020, tại Đại học Quốc gia Hà Nội, Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục đã tổ chức Phiên họp lần thứ XII để thẩm định kết quả đánh giá chất lượng chương trình đào tạo và cơ sở giáo dục cho 15 trường đại học được Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức đánh giá ngoài trong sáu tháng cuối năm 2019.

Tham dự phiên họp có các thành viên của Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục, lãnh đạo Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội, đại diện các Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài, đại diện lãnh đạo của các trường đại học và các Khoa/Viện có chương trình đào tạo được đánh giá.

Hội đồng KĐCLGD và đại diện lãnh đạo các trường tham dự phiên họp lần thứ XII (trưa ngày 15/2/2020)

Về phía Trường Đại học Lâm nghiệp tham dự phiên họp có PGS.TS. Trần Quang Bảo – Phó Hiệu trưởng Nhà trường, ThS. Nguyễn Hữu Cương – Trưởng Phòng Khảo thí và ĐBCL, PGS.TS. Trịnh Hiền Mai – Phó trưởng Phòng Khảo thí và ĐBCL, PGS.TS Lê Bảo Thanh – Phó trưởng Khoa Quản lý tài nguyên rừng và Môi trường, TS. Nguyễn Văn Hợp – Phó trưởng Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh, ThS. Nguyễn Đình Hải – Phó Viện trưởng viện Quản lý đất đai và PTNT.

Phó giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Kiểm định chất lượng, TS. Đinh Văn Toàn chủ trì phiên họp. Hội đồng Kiểm định chất lượng đã lần lượt thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục của từng cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo.

Đại diện Lãnh đạo Trường Đại học Lâm nghiệp, PGS.TS. Trần Quang Bảo báo cáo tóm tắt thực trạng các hoạt động và một số cam kết cải tiến chất lượng sau khi đánh giá ngoài 03 chương trình đào tạo bậc đại học ngành: Quản lý tài nguyên rừng, Quản trị kinh doanh và Quản lý đất đai của Nhà trường.

PGS.TS. Trần Quang Bảo trình bày báo cáo trước Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục

Đại diện Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài và Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục đã báo cáo tóm tắt quá trình và tổng hợp kết quả đánh giá ngoài 03 chương trình đào tạo của Trường Đại học Lâm nghiệp. Hội đồng trao đổi những vấn đề cần làm rõ với đại diện Lãnh đạo Nhà trường về kế hoạch và chiến lược phát triển; các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo; phát triển đội ngũ giảng viên; thu hút tuyển sinh… của các ngành đào tạo được đánh giá ngoài. PGS.TS. Trần Quang Bảo thay mặt lãnh đạo Nhà trường đã giải đáp những câu hỏi của các thành viên Hội đồng và được Hội đồng ghi nhận sự quyết tâm, tâm huyết, quyết liệt của Nhà trường trong đổi mới và cải tiến chất lượng sau đánh giá ngoài.

Đại diện Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài 03 CTĐT của Trường Đại học Lâm nghiệp

Sau đó, Hội đồng đã tiến hành thảo luận riêng, tập trung vào những vấn đề còn tồn tại của từng chương trình đào tạo để đưa ra các khuyến nghị phù hợp giúp Nhà trường và các khoa/viện khắc phục những tồn tại, tiếp tục cải tiến nâng cao chất lượng mọi mặt hoạt động.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, thẳng thắn, công tâm, Hội đồng đã bỏ phiếu kín đạt tỷ lệ 100% thống nhất thông qua Nghị quyết thẩm định kết quả kiểm định chất lượng giáo dục đối với 03 chương trình đào tạo. Ngành Quản lý tài nguyên rừng có số tiêu chí đạt yêu cầu 47/50 (chiếm tỷ lệ 94%), ngành Quản trị kinh doanh và Quản lý đất đai cùng có số tiêu chí đạt yêu cầu 43/50 (chiếm tỷ lệ 86%). Căn cứ và kết quả này, Giám đốc Trung tâm Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho 03 chương trình đào tạo của Trường Đại học Lâm nghiệp trong tháng 3 năm 2020.

Kết quả kiểm định chất lượng chương trình đào tạo là một thành công của tập thể các thế hệ cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên của Trường Đại học Lâm nghiệp. Chúc mừng Trường Đại học Lâm nghiệp với tin vui trong đầu năm mới Canh Tý!