Tết trồng cây hưởng ứng chương trình “Trồng 1 tỷ cây xanh vì một Việt Nam xanh giai đoạn 2021-2025”

Thời gian: 8h30 ngày 11/3/2021; Địa điểm: Quảng trường Sinh viên – Trường Đại học Lâm nghiệp; Thành phần: Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng Trường, BCH Công đoàn trường, Trưởng và Phó các đơn vị trực thuộc; Trưởng, Phó các Bộ môn và tương đương, BCH Đoàn thanh niên, BCH Hội sinh viên,…

Thời gian: 8h30 ngày 11/3/2021;

Địa điểm: Quảng trường Sinh viên – Trường Đại học Lâm nghiệp;

Thành phần: Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng Trường, BCH Công đoàn trường, Trưởng và Phó các đơn vị trực thuộc; Trưởng, Phó các Bộ môn và tương đương, BCH Đoàn thanh niên, BCH Hội sinh viên, HSSV tình nguyện.

Khách mời: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT; Thứ trưởng thường trực Bộ Nông nghiệp và PTNT và khách mời Bộ NN&PTNT.