TB về tuyển chọn SV tham gia chương trình Rung chuông vàng năm V

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP HÀ NỘI BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP *** Số: 54 /TB-ĐT   Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2010    THÔNG BÁO V/v Tuyển chọn sinh viên tham gia Chương trình Rung chuông vàng năm thứ V                       Kính gửi: BCH Chi đoàn sinh viên các…

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP HÀ NỘI

BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

***

Số: 54 /TB-ĐT

 

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2010

 

 THÔNG BÁO

V/v Tuyển chọn sinh viên tham gia

Chương trình Rung chuông vàng năm thứ V

  

                   Kính gửi: BCH Chi đoàn sinh viên các lớp: K52 hệ 5 năm, K53, K54 và K55

 

Căn cứ Thư mời và Thể lệ tham gia Chương trình Rung chuông vàng năm thứ V của Ban Thể thao Giải trí và Thông tin kinh tế Đài Truyền hình Việt Nam (VTV3); Căn cứ Quyết định số 962 /QĐ-ĐHLN-TCCB, ngày 26/10/2010 của Hiệu trưởng Trường ĐHLN, về việc thành lập Ban chỉ đạo và các Tiểu ban tham gia Chương trình Rung chuông vàng năm thứ V. Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo kế hoạch tuyển chọn như sau:

1. Đối tượng tuyển chọn: Sinh viên các khóa: K52 hệ 5 năm, K53, K54 và K55.

2. Cách thức tuyển chọn:

* Đợt I: Tổ chức cho toàn thể SV thuộc đối tượng trên tham gia dự tuyển sơ khảo. Căn cứ kết quả kiểm tra, Ban tổ chức lựa chọn 200 SV lấy điểm từ cao xuống thấp để dự tuyển đợt II.

* Đợt II: Tổ chức cho 200 SV được tuyển chọn qua đợt I dự tuyển đợt II. Căn cứ kết quả kiểm tra, Ban tổ chức lựa chọn 55 SV (trong đó: 50 chính thức, 05 dự bị), lấy điểm từ cao xuống thấp để tập luyện và tham gia dự thi; 145 SV còn lại tham gia cổ động viên.

(Có lịch chi tiết tuyển chọn Đợt I và Đợt II kèm theo).

3. Nội dung kiến thức khi tham gia tuyển chọn: Giới hạn trong chương trình học phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12, kiến thức đại cương ở bậc đại học và các kiến thức xã hội về mọi lĩnh vực.

Sau mỗi đợt tuyển chọn, danh sách SV trúng tuyển sẽ được niêm yết tại Bảng tin nhà trường.

Nhận thông báo, yêu cầu BCH các chi đoàn thông báo cho sinh viên được biết và tham gia ./.

 

Nơi nhận:

– Như kính gửi;

– PHT Nguyễn Văn Tuấn (để b/cáo);

– Đài phát thanh trường;

– Lưu: VPĐT.

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

PHÓ BÍ THƯ

(Đã ký)

 Nguyễn Sỹ Hà

 

TT

Thời gian

Đơn vị

Địa điểm

Đợt 1

Buổi Sáng,

Ngày 07/11/2010

Từ 7h30 – 8h15

Khoa  KT &QTKD:

K53, K54 (Trừ 02 lớp 54A.B Kế toán)

Hội trường G6

Khoa CBLS và CĐ & CT

Hội trường G5

Từ 8h45 – 9h30

Khoa KT &QTKD:

K55 và 02 lớp 54A.B Kế toán

Hội trường G6

Khoa QLTNR & MT:  K53 và K54

Hội trường G5

Từ 10h00

– 10h45

 

Khoa Lâm học

Hội trường G6

Khoa QLTNR & MT: K55

Hội trường G5

Đợt 2

Buổi tối

15/11/2010

Từ 19h30 – 20h15

200 SV được tuyển chọn qua đợt 1

Hội trường G5