TB v/v hoãn tổ chức hiến máu tình nguyện đợt II năm 2009

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP HÀ NỘI BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP    Số: 56 /ĐT V/v hoãn tổ chức hiến máu tình nguyện đợt II năm 2009   Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2009                                            Kính gửi: BCH các chi đoàn.   Ban Thường vụ Đoàn trường…

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP HÀ NỘI

BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

  


Số: 56 /ĐT

V/v hoãn tổ chức hiến máu tình nguyện

đợt II năm 2009

 

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2009

 

 

                                       Kính gửi: BCH các chi đoàn.

 

Ban Thường vụ Đoàn trường đã ban hành công văn số 54/ĐT ngày 27/10/2009 về việc tổ chức hiến máu tình nguyện đợt II năm 2009 vào ngày 08/11/2009. Nay do yêu cầu công việc chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Trường và đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động, chương trình hiến máu đợt II năm 2009 tạm thời hoãn lại; thời gian tổ chức vào khoảng cuối tháng 11/2009, cụ thể sẽ thông báo sau. Tuy nhiên, đề nghị BCH các chi đoàn thông báo cho các đoàn viên, thanh niên, HSSV tiếp tục đăng ký và nộp danh sách theo đơn vị chi đoàn về Văn phòng Đoàn trường (nhà T1) trước ngày 20/11/2009./.

 

         

Nơi nhận:

– Nh­ư trên;

– L­ưu: VPĐT.

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ

 (Đã ký) 

Nguyễn Chí Lâm