Tập huấn REDD+

Được sự hỗ trợ của Chương trình UN-REDD Việt Nam giai đoạn II, trong 03 ngày (từ 01/12 đến ngày 03/12/2016), Trường Đại học Lâm nghiệp tổ chức lớp Tập huấn REDD+ cho học viên cao học lớp QL24B1.1 và QL25A1 ngành Quản lý tài nguyên rừng.

Tham dự có đại diện mạng lưới các trường Đại học đào tạo về REDD+ tại Việt Nam gồm: Đại học Lâm nghiệp, Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh, Đại học Nông lâm Bắc Giang, Đại học Nông lâm Huế, Đại học Thái Nguyên, Đại học Tây Nguyên; Cán bộ Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP); lãnh đạo, cán bộ phòng Hợp tác quốc tế, phòng Đào tạo Sau đại học; các giảng viên tham gia xây dựng bộ tài liệu và giảng dạy chương trình và 28 học viên cao học lớp QL24B1.1 và QL25A1 ngành Quản lý tài nguyên rừng.

Mục tiêu của Lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức và năng lực cho người học về giảm phát thải khí nhà kính, suy thoái rừng, quản lý tài nguyên rừng bền vững, bảo tồn và nâng cao trữ lượng carbon rừng, những tiềm năng và lợi ích khác của REDD+ trong lĩnh vực lâm nghiệp, bảo tồn đa dạng sinh học…; tăng cường chia sẻ kinh nghiệm của các bên liên quan về ứng phó với biến đổi khí hậu và thực thi REDD+ ở Việt Nam.

Tại Lớp tập huấn, các chuyên gia đã trình bày các chủ đề: (1) Rừng, hấp thụ carbon và biến đổi khí hậu; (2) Hiểu biết về REDD+; (3) Các nguyên nhân gây mất rừng và suy thoái rừng (DDEF); (4) Chiến lược và kế hoạch hành động quốc gia; (5) Hệ thống giám sát rừng quốc gia; (6) Các mức phát thải tham chiếu liên quan tới rừng trong REDD+; (7) Chính sách và biện pháp thực thi REDD+ (PAMs); (8) Các biện pháp đảm bảo an toàn trong khuôn khổ UNFCCC; (9) Tài chính REDD+; (10) Cách tiếp cận phân bổ ưu đãi trong REDD+; (11) Sự tham gia của các bên liên quan trong REDD+; (12) Quản trị tốt; (13) Xây dựng và thực hiện kế hoạch hành động REDD+ cấp trung ương và địa phương tại Việt Nam. Lớp tập huấn đã nhận được nhiều ý kiến, góp ý của các chuyên gia và học viên về biến đổi khí hậu, các vấn đề về mất rừng và suy thoái rừng, xây dựng và thực hiện kế hoạch hành động REDD+ tại Việt Nam.

Trong chương trình của Lớp tập huấn, các thành viên của lớp đã tham gia các hoạt động thảo luận nhóm, tham quan thực tế tại tỉnh Lào Cai với các nội dung: làm việc với Ban quản lý Rừng phòng hộ và UBND xã về các hoạt động SiRAP tại xã Long Khánh (huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai); gặp gỡ, trao đổi, thảo luận với nhóm Bảo vệ rừng; làm việc với Ban quản lý chương trình UN-REDD…

Sau 06 ngày làm việc, sáng 04/12/2017, đại diện mạng lưới các trường Đại học đào tạo về REDD+ tại Việt Nam và cán bộ Chương trình UNEP đã họp đánh giá tổng kết kết quả đạt được tại Hội thảo “Mạng lưới các trường Đại học đào tạo về Biến đổi khí hậu và REDD+ tại Việt Nam” và Khoá tập huấn REDD+ đã thành công tốt đẹp, đạt được những kết quả đáng khích lệ. Đại diện mạng lưới các trường Đại học đào tạo về REDD+ họp bàn và thống nhất tiếp tục tham gia đóng góp ý kiến, rà soát, hoàn thiện tài liệu bài giảng về REDD+ từ bộ tài liệu gốc REDD+ Academy của UN-REDD và lồng ghép vào chương trình đào tạo của mỗi trường với sự hỗ trợ kỹ thuật của Trường Đại học Lâm nghiệp và Chương trình UN-REDD.

Một số hình ảnh Lớp tập huấn

TS. Hà Quang Anh – Trình bày các nội dung tại Lớp tập huấn

TS. Trần Thị Thu Hà – Trình bày các nội dung tại Lớp tập huấn

TS. Lã Nguyên Khang – Trình bày các nội dung tại Lớp tập huấn

Lớp tập huấn làm việc tại UBND xã Long Khánh, huyện Bảo Yên, Lào Cai

Lớp tập huấn làm việc tại Hạt kiểm lâm huyện Bảo Yên, Lào Cai

Lớp tập huấn chụp ảnh lưu niệm

Đại diện mạng lưới các trường Đại học đào tạo về REDD+ tại Việt Nam và cán bộ Chương trình UNEP họp đánh giá tổng kết

Chụp ảnh lưu niệm