Tập huấn quốc tế tại Đại học Wageningen-Wageningen Centre for Development Innovation (CDI), Hà Lan.

Khí hậu đang thay đổi và toàn thế giới hiện đang bị ảnh hưởng, nó tác động vô cùng tiêu cực đến các nguồn tài nguyên thiên nhiên, do đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh lương thực và sinh kế.

“CLIMATE CHANGE AND FOOD SECURITY NEXUS

Adaptation and mitigation as institutional change processes”

1. Giới thiệu về khoá học

Khí hậu đang thay đổi và toàn thế giới hiện đang bị ảnh hưởng, nó tác động vô cùng tiêu cực đến các nguồn tài nguyên thiên nhiên, do đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh lương thực và sinh kế. Xã hội cần phải học cách đối phó với những thay đổi đã được dự báo, sự ấm lên toàn cầu, đất đai khô cằn, thời tiết khắc nghiệt và mực nước biển dâng. Tuy nhiên ở nhiều quốc gia hiện nay, cách quản lý và quy trình hiện hành không phù hợp để quản lý biến đổi khí hậu, khả năng thích ứng và lãnh đạo để giải quyết thách thức hiện đang còn thiếu hụt.

2. Quy trình nộp hồ sơ

Các ứng viên quan tâm có thể đăng ký và nộp hồ sơ tham dự qua website của Wageningen Centre for Development Innovation (CDI). Sau khi xem xét, CDI sẽ gửi cho bạn các thư nhập học và hướng dẫn về làm thế nào để tiếp tục. Nếu bạn muốn xin tài trợ cho khoá học từ quỹ NFP hoặc MENA, xin lưu ý hạn nộp như sau:

Thời gian tổ chức khoá học: 11-12/9/2017

Thời hạn xin học bổng của NFP/MENA: 21/3/2017

Thời hạn xin tài trợ thay thế: 31/7/2017

Mẫu hồ sơ (Online application form): https://cdicourse.wageningenur.nl/CDIprod/PagesCDI/AccountControl/Register.aspx?aspxerrorpath=/CDIprod/PagesCDI/AccountControl/Login.aspx

Thông tin chi tiết về quy trình đăng ký (How to apply) xem tại:

http://www.wur.nl/en/Expertise-Services/Research-Institutes/centre-for-development-innovation/short-courses/how-to-apply.htm?utm_source=Wageningen+UR+-+CDI&utm_medium=email&utm_campaign=Climate+change+and+food+security+nexus&utm_term=955.32045.147.0.32045&utm_content=all+customers

3. Thời gian đăng ký các nguồn tài trợ cho khoá học

3.1. Học bổng NFP

Nuffic cung cấp một số học bổng cho công dân của một số quốc gia. Sau khi hoàn thành việc đăng ký khoá học này tại CDI và đủ điều kiện xin tài trợ của NFP, bạn sẽ nhận được một lá thư nhập học với hướng dẫn thêm về thủ tục xin NFP.

Hồ sơ xin học bổng của NFP phải được nộp trực tuyến bằng mẫu hồ sơ ATLAS từ ngày 2/2/2017- 21/3/2017. Đường link đến mẫu hồ sơ ATLAS được cung cấp trong thư nhập học.

Để cập nhật các thông tin mới nhất về chương trình NFP xin vui lòng truy cập: https://www.epnuffic.nl/en/capacity-building/nfp-and-msp/nfp-netherlands-fellowship-programmes

3.2. Học bổng MENA

Nuffic cung cấp học bổng MENA cho công dân các nước: Algeria, Ai Cập, Iraq, Jordan, Lebanon, Libya, Morocco, Oman, Syria và Tunisia.

Hồ sơ xin học bổng của NFP phải được nộp trực tuyến bằng mẫu hồ sơ ATLAS từ ngày 2/2/2017- 21/3/2017. Đường link đến mẫu hồ sơ ATLAS được cung cấp trong thư nhập học.

Để biết thêm thông tin về chương trình học bổng MENA, xin vui lòng truy cập: https://www.epnuffic.nl/en/capacity-building/nfp-and-msp/nfp-netherlands-fellowship-programmes