Tập huấn Phương pháp nghiên cứu khoa học cho cán bộ, giảng viên Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Gia Lai

Sáng ngày 19 tháng 4 năm 2021, Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Gia Lai tổ chức lớp tập huấn Phương pháp nghiên cứu khoa học (NCKH) cho cán bộ giảng viên nhằm củng cố, cung cấp những kiến thức, kỹ năng về phương pháp NCKH để phục vụ cho việc giảng dạy và NCKH tốt hơn.

Khóa tập huấn diễn ra trong 02 ngày (19/4 – 20/4/2021) với sự tham gia của 47 giảng viên và viên chức. Tham gia khóa tập huấn CBVC được cung cấp một lượng kiến thức phù hợp, đảm bảo đầy đủ những kiến thức cần và đủ để hiểu sâu thêm về các phương pháp NCKH, góp phần đẩy mạnh hơn nữa hoạt động khoa học các cấp, tiếp cận và thực hiện các đề tài nghiên cứu cấp Trường, Tỉnh và Bộ.

Tại khóa tập huấn, NGND.GS.TS, Phạm Văn Chương đã trình bài khái quát về vai trò của NCKH và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xác định vấn đề nghiên cứu như: Bảo vệ Môi trường sinh thái, cải thiện hoạt động chế biến, xuất khẩu gỗ và lâm sản… góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; trong đó cần lưu ý tính logic giữa việc xác định mục tiêu nghiên cứu phù hợp với việc chọn phương pháp và dự đoán kết quả nghiên cứu.

Một số hình ảnh tại khóa tập huấn:

Nguồn: Phân hiệu VNUF tại tỉnh Gia Lai cung cấp