Tập huấn nhân giống và trồng cây Trà dầu tại Trường Đại học Lâm nghiệp

Trong khuân khổ triển khai các hoạt động hợp tác trong đào tạo và nghiên cứu khoa học. Chiều 31/3/2019, cán bộ và các chuyên gia Trường Đại học Lâm nghiệp và Viện Nghiên cứu Lâm nghiệp Quảng Tây, Trung Quốc (GFRI) đã tổ chức buổi Tập huấn nhân giống và trồng cây Trà dầu tại Rừng thực nghiệm của Trường Đại học Lâm nghiệp.

Tại buổi tập huấn kỹ thuật nhân giống và trồng cây Trà dầu, các chuyên gia đã giới thiệu, hướng dẫn đầy đủ quy trình kỹ thuật chọn giống, nhân giống, chuẩn bị vườn trồng, chăm sóc, đặc điểm thổ nhưỡng, các biện pháp phòng trừ sâu bệnh, kỹ thuật ươm trồng cây Trà dầu.

Thông qua buổi tập huấn các cán bộ, giảng viên đã được trang bị những kiến thức lý thuyết và kinh nghiệm thực tiễn rất hữu ích trong chọn, nhân giống và trồng cây Trà dầu, từ đó áp dụng vào công tác chuyên môn và tiến hành ươm trồng tại một số tỉnh của Việt Nam và Trung Quốc.

Một số hình ảnh buổi Tập huấn