TẬP HUẤN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ VIẾT BÁO QUỐC TẾ

Ngày 26 tháng 6 năm 2020, Giáo sư Dietrich Darr – Trường Đại học Rhein Waal, CHLB Đức đã có bài trình bày về phương pháp viết luận trong nghiên cứu khoa học và viết báo quốc tế tại Trường Đại học Lâm nghiệp.

Lớp tập huấn được trình bày bởi GS.TS. Dietrich Darr Trường Đại học Rhein Waal, CHLB Đức với sự tham gia  của Cán bộ, giảng viên Khoa Lâm học, Khoa Quản lý tài nguyên rừng và Môi trường;  phòng Hợp tác quốc tế; Học viên thạc sĩ quốc tế; Sinh viên chương trình tiên tiến và một số cán bộ, giảng viên, sinh viên quan tâm.

GS.TS. Dietrich Darr trình bày bài giảng

GS.TS. Dietrich Darr đã trình bày về phương pháp viết luận trong nghiên cứu khoa học, đồng thời giới thiệu về cách tiếp cận và viết bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế.

Tại buổi sinh hoạt học thuật, học viên đã thực hành trực tiếp về viết bài báo quốc tế, giúp học viên nắm được phương pháp và áp dụng vào các hoạt động nghiên cứu khoa học sau này.

Học viên thảo luận

Toàn cảnh buổi sinh hoạt học thuật