Tập huấn nghiên cứu khoa học cho sinh viên

Nhằm giúp sinh viên nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, đồng thời kiểm tra tiến độ thực hiện các đề tài SV NCKH năm học 2021- 2022, tối ngày 26/11, Trường Đại học Lâm nghiệp tổ chức tập huấn nghiên cứu khoa học cho sinh viên (online).

Tham dự hoạt động tập huấn có Lãnh đạo Nhà trường, Lãnh đạo phòng KH&CN, trợ lý các Khoa/Viện, các giảng viên hướng dẫn và sinh viên tham gia thực hiện nghiên cứu khoa học năm học 2021-2022 và các giảng viên, sinh viên quan tâm đã đăng ký tham gia theo Khoa/Viện.

Nghiên cứu khoa học của sinh viên là một hoạt động quan trọng của các cơ sở giáo dục đào tào tạo nói chung và tại Đại học Lâm nghiệp nói riêng. Thông qua hoạt động này, giúp hình thành năng lực, kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu khoa học cho sinh viên. Nhận thức rõ điều đó, trong những năm qua, Trường Đại học Lâm nghiệp thường xuyên tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học cho sinh viên và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Tập huấn nghiên cứu khoa học thu hút hơn 200 sinh viên tham gia

Tại buổi tập huấn, TS. Hoàng Thị Hằng – Phó trưởng phòng Khoa học Công nghệ trình bày Quy định chung về quản lý NCKH sinh viên, quyền lợi, trách nhiệm của sinh viên khi tham gia NCKH; Nêu rõ quy trình thực hiện đề tài NCKH sinh viên trong năm học khái quát về phương pháp nghiên cứu khoa học, giới thiệu các loại hình nghiên cứu, các bước cơ bản trong nghiên cứu khoa học, quy trình chuẩn trong nghiên cứu, nguồn gốc của ý tưởng nghiên cứu, các bước triển khai một đề tài NCKH, các mô hình nghiên cứu cùng các giá trị khoa học mang lại, giả thuyết và câu hỏi nghiên cứu, thiết kế nghiên cứu, cách thức công bố kết quả nghiên cứu….Đồng thời tại buổi tập huấn TS. Hoàng Thị Hằng đã trao đổi và giải đáp thắc mắc của sinh viên khi tham gia NCKH.

TS. Hoàng Thị Hằng – Phó trưởng phòng Khoa học Công nghệ trình bày Quy định chung về quản lý NCKH sinh viên

Tại buổi tập huấn PGS.TS. Bùi Xuân Dũng hướng dẫn sinh viên xây dựng Đề cương, viết Báo cáo tổng kết đề tài và kỹ năng thuyết trình.

PGS.TS. Bùi Xuân Dũng hướng dẫn sinh viên phương pháp, kỹ năng nghiên cứu khoa học

Buổi tập huấn là hoạt động khoa học thiết thực tạo điều kiện cho sinh viên trao đổi kinh nghiệm và thảo luận phương pháp nghiên cứu khoa học; từ đó góp phần đẩy mạnh hơn nữa hoạt động khoa học công nghệ của Nhà trường.

Một số hình ảnh tại buổi tập huấn

PGS.TS Bùi Thế Đồi – Phó Hiệu trưởng phát biểu tại buổi tập huấn

Thầy cô trao đổi và giải đáp thắc mắc của sinh viên khi tham gia NCKH