Tập huấn công tác cố vấn học tập năm học 2014 – 2015

Tối 22/09/2014, trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức tập huấn công tác cố vấn học tập cho năm học 2014 – 2015. Tới dự và chỉ đạo có PGS.TS. Phạm Văn Chương – Phó Hiệu trưởng Nhà trường, cùng sự tham gia của lãnh đạo Phòng Đào tạo, Phòng CT&CTSV và đội ngũ cố vấn học tập. Đây là một trong những hoạt động quan trọng, thường niên bắt đầu cho năm học mới.

Phát biểu chỉ đạo, PGS.TS Phạm Văn Chương nêu rõ chức năng, nhiệm vụ, ý nghĩa và tầm quan trọng của hoạt động cố vấn học tập trong bối cảnh Nhà trường đang đổi mới khung chương trình và có sự điều chỉnh về Quy chế đào tạo theo tín chỉ. Đánh giá những kết quả đóng góp của đội ngũ cố vấn học tập trong năm học 2013 – 2014, thầy Phó Hiệu trưởng nhấn mạnh công tác cố vấn học tập luôn giữ một vai trò quan trọng với nhiệm vụ giải đáp thắc mắc, tư vấn, hỗ trợ, định hướng cho sinh viên. Ngoài các vấn đề về chuyên môn, các cố vấn học tập cần đưa thêm các thông tin, các vấn đề có tính thời sự, định hướng hành động thực tiễn cho sinh viên.

Buổi tập huấn đã thành công tốt đẹp, các cố vấn học tập đã nắm vững chuyên môn nghiệp vụ và sẵn sàng bắt tay triển khai nhiệm vụ trong năm học mới. Với sự quan tâm của Nhà trường, hoạt động này sẽ được thực hiện ngày càng chuyên nghiệp, mang lại hiệu quả cao trong việc hỗ trợ, giúp đỡ sinh viên hoàn thành nhiệm vụ học tập, rèn luyện trong suốt quá trình theo học tại Trường.

Một số hình ảnh tiêu biểu

PGS.TS. Phạm Văn Chương phát biểu chỉ đạo

TS. Phạm Minh Toại – Phó trưởng phòng Đào tạo phát biểu

Một số ý kiến phát biểu của các cố vấn học tập


PGS.TS. Phạm Văn Chương giải đáp thắc mắc của cố vấn học tập