Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp số 01/2013

BÌA – MỤC LỤC Trang Nguyễn Thị Thu Hằng. Nghiên cứu nhân giống hoa Cẩm chướng bằng kỹ thuật nuôi cấy In Vitro 3 – 7 Bùi Văn Thắng, Nguyễn Thị Mai Dương, Nguyễn Thị Minh Hằng, Hồ Văn Giảng, Hà Văn Huân. Nhân giống cây Mây nếp (Calamus tetradactylus Hance) từ chồi măng 8 – 13…

BÌA – MỤC LỤC

Trang

3 – 7

8 – 13

14 – 21

22 – 27

28 – 33

34 – 39

40 – 47

48 – 56

57 – 64

65 – 72

73 – 77

78 – 87

88 – 95

96 – 102

103 – 111

112 – 116

THỂ LỆ VIẾT VÀ GỬI BÀI