Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp được cấp giấy phép hoạt động

Ngày 23/10/2012, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn đã ký Quyết định cấp Giấy phép hoạt động báo chí in cho Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp (Giấy phép số 1948/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông). Căn cứ vào Quyết định này, Trường Đại học…

Ngày 23/10/2012, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn đã ký Quyết định cấp Giấy phép hoạt động báo chí in cho Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp (Giấy phép số 1948/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông).

Căn cứ vào Quyết định này, Trường Đại học Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và PTNT là cơ quan chủ quản của Tạp chí.
                                 

 

 

Tôn chỉ và mục đích của Tạp chí là:

– Giới thiệu những kết quả nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ sau khi đã được nghiệm thu, đánh giá; kết quả ứng dụng khoa học công nghệ vào mục đích phát triển nông lâm nghiệp; phục vụ đào tạo, thúc đẩy nghiên cứu khoa học;

– Phổ biến những thành tựu khoa học, kinh tế, quy trình công nghệ sản phẩm, sản xuất do các nhà khoa học thực hiện, đề xuất trong lĩnh vực nông lâm nghiệp.

 

Đối tượng phục vụ là các nhà nghiên cứu, giảng dạy, học tập về lĩnh vực Lâm nghiệp và các bạn đọc quan tâm.

Tạp chí xuất bản 03 tháng/kỳ; 200 trang, 10.000 bản/kỳ.

Trụ sở toà soạn tại Thư viện Trường Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội (ĐT: 04 33840822; email:thuvienlamnghiepcs1@gmail.com; website: www.vfu.edu.vn).

Tổng biên tập: PGS.TS. Phạm Văn Chương;

Phó Tổng biên tập: PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn.