Tăng cường hợp tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực giữa Trường Đại học Lâm nghiệp và Doanh nghiệp

Sáng ngày 01/3/2023, tại Trường Đại học Lâm nghiệp đã diễn ra buổi ký kết hợp tác giữa Trường Đại học Lâm nghiệp với 2 công ty: Công ty Cổ phần tư vấn chất lượng và đào tạo Tín Việt, Công ty cổ phần chứng nhận Globalcert.

Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những bước đột phá chiến lược đào tạo, là yếu tố quyết định đẩy mạnh phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ, cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng và là lợi thế cạnh tranh quan trọng nhất, bảo đảm cho phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững. Tăng cường liên kết, hợp tác và khai thác hiệu quả nguồn lực giữa trường đại học và doanh nghiệp là việc cần thiết và cấp bách để đáp ứng được nhu cầu thực tiễn.

Sáng ngày 01/3/2023, tại Trường Đại học Lâm nghiệp đã diễn ra buổi ký kết hợp tác giữa Trường Đại học Lâm nghiệp với 2 công ty:  Công ty Cổ phần tư vấn chất lượng và đào tạo Tín Việt, Công ty cổ phần chứng nhận Globalcert.

GS.TS. Phạm Văn Điển – Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh đến vị trí, thế mạnh của Trường Đại học Lâm nghiệp trong các lĩnh vực lâm nghiệp, tài nguyên môi trường, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai góp phần quan trọng trong sự phát triển bền vững của đất nước, đồng thời nêu bật tầm quan trọng của việc thu hút doanh nghiệp trong hợp tác về đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Tại buổi làm việc, Ông Lê Hữu Thọ – Giám đốc Công ty cổ phần chứng nhận Globalcert và Bà Ngô Thị Thu Hà – Phó giám đốc Công ty cổ phần tư vấn chất lượng và đào tạo Tín Việt trình bày về sứ mệnh, tầm nhìn, định hướng chiến lược của công ty.  

Ông Lê Hữu Thọ – Giám đốc Công ty cổ phần chứng nhận Globalcert phát biểu

Bà Ngô Thị Thu Hà – Phó giám đốc Công ty cổ phần tư vấn chất lượng và đào tạo Tín Việt phát biểu

Sau khi thảo luận và đưa ra các mục tiêu của đôi bên, Trường Đại học Lâm nghiệp và 02 công ty đã cùng đưa ra được biên bản thoả thuận hợp tác về Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực.

Theo nội dụng hợp tác, Trường Đại học Lâm nghiệp sẽ chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào việc nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm cho doanh nghiệp; Hỗ trợ cung cấp nguồn lực, cơ sở vật chất, kinh nghiệm thực hiện các hoạt động liên quan đến tư vấn dịch vụ nông nghiệp; Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp.

 Công ty Cổ phần tư vấn chất lượng và đào tạo Tín Việt với thế mạnh trong việc chuyển giao tri thức thực nghiệm sẽ phối hợp với Nhà trường thực hiện các hoạt động đối với Vietgap trồng trọt thuỷ sản chăn nuôi nông nghiệp hữu cơ, fsc, an toàn thực phẩm, phương án sản xuất rừng bền vững, đề án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đánh giá tác động môi trường, đề án giảm thải khí Cacbon.. Công ty cổ phần chứng nhận Glabalcert sẽ liên kết nội dung chứng nhận sản phẩm, hệ thống quản lý tiên tiến, các tiêu chuẩn cho lĩnh vực nông lâm sản như: ISO 22000, ISO 9001, ISO 14001, HACCP, FSC, VietGAP, hữu cơ…cũng như sẽ thực hiện dịch vụ chứng nhận theo đơn đặt hang của VNUF….

Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trường ĐHLN và Công ty cổ phần chứng nhận Globalcert

Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trường ĐHLN và Cổ phần tư vấn chất lượng và đào tạo Tín Việt

Tại buổi ký kết hợp tác, 2 công ty đã trao tặng 20 triệu đồng cho Quỹ khuyến học khuyến tài và phát triển KH&CN của Trường Đại học Lâm nghiệp.

Lễ ký kết là mốc son đánh dấu quá trình hợp tác tốt đẹp và lâu dài giữa Trường Đại học Lâm nghiệp và Công ty cổ phần chứng nhận Globalcert, Công ty cổ phần tư vấn chất lượng và đào tạo Tín Việt. Việc liên kết đào tạo, chuyển giao công nghệ sẽ mang đến cho cán bộ, sinh viên những nền tảng tốt, tạo được bước đột phá cho nghiên cứu khoa học.

Một số hình ảnh buổi làm việc

PGS.TS Phùng Văn Khoa – Phó Hiệu trưởng Trường ĐHLN phát biểu

PGS.TS Bùi Thế Đồi – Phó Hiệu trưởng Trường Đại ĐHLN phát biểu

Tin bài: Phòng KH&CN