Tăng cường hợp tác hiệu quả thực tiễn giữa Trường Đại học Lâm nghiệp và Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam

Sau một năm ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo nguồn nhân lực – Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ giữa Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam và Trường Đại học Lâm nghiệp, sáng 09/5/2023 tại Đại học Lâm nghiệp đã diễn ra buổi làm việc giữa lãnh đạo hai bên nhằm tổng kết kết quả đạt được, trao đổi tăng cường hợp tác, trao học bổng cho sinh viên và cùng góp ý, chia sẻ về định hướng phát triển gắn kết hợp tác trong thời gian tới.

Đại diện Trường Đại học Lâm nghiệp, GS.TS. Phạm Văn Điển, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu bày tỏ sự trân trọng kết quả hợp tác giữa hai đơn vị qua những hành động thực tiễn trong đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Qua đây, lãnh đạo Nhà trường cũng đề xuất một số hoạt động, cách làm mới trong trao đổi cán bộ, giảng viên, hợp tác đào tạo các cấp, hệ, hình thức đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, Nhà trường và Tổng công ty phối hợp trong những dự án kinh doanh cụ thể.

Đại diện lãnh đạo công ty, Ông Phí Mạnh Cường – Chủ tịch HĐQT – Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam đồng ý những nội dung hợp tác và chia sẻ mục tiêu, cơ hội phát triển giữa hai bên, qua đây đại diện lãnh đạo Tổng Công ty Lâm nghiệp cũng trình bày chiến lược lâu dài cũng như trong ngắn hạn trong hợp tác hai bên, nâng cao vai trò của Tổng Công ty cũng như Đại học Lâm nghiệp đóng góp cho sự phát triển ngành Lâm nghiệp nói chung.

PGS.TS. Phạm Minh Toại – Phó Hiệu trưởng Đại học Lâm nghiệp tổng hợp kết quả sau một năm ký kết thỏa thuận hợp tác và đề xuất những nội dung triển khai sắp tới.

Ông Lê Quốc Khánh – Tổng Giám đốc Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam chia sẻ, góp ý trong hoạt động hợp tác hai bên để không ngừng nâng cao hiệu quả hợp tác.

PGS.TS. Đặng Văn Hà – Viện trưởng Viện Kiến trúc cảnh quan chia sẻ về quy hoạch tổng thể cảnh quan Trường Đại học Lâm nghiệp

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam trao học bổng 100 triệu đồng cho sinh viên Trường Đại học Lâm nghiệp. Thay mặt Nhà trường, Hiệu trưởng Phạm Văn Điển khẳng định, tấm lòng của Tổng công ty Vinafor sẽ được Trường Đại học Lâm nghiệp sử dụng hiệu quả, sẽ biến thành tri thức, trách nhiệm, thành công ăn việc làm, thành tương lai của các em sinh viên.

Bài viết: Phòng Đào tạo