T/B: Lớp đào tạo giảng viên môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh

  1. Đối tượng – Giảng viên giảng dạy môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh của các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp và dạy nghề ở phía Bắc.   – Sinh viên đại học đã tốt nghiệp (hoặc sẽ tốt nghiệp năm 2009) các ngành Khoa học Xã hội…

 

1. Đối tượng

– Giảng viên giảng dạy môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh của các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp và dạy nghề ở phía Bắc.

 

– Sinh viên đại học đã tốt nghiệp (hoặc sẽ tốt nghiệp năm 2009) các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn.

 

2. Chương trình học

Tổng thời lượng 35 ĐVHT, được phân bổ như sau:

 

– Học phần cơ bản: 17 ĐVHT.

 

– Học phần bổ trợ: 15 ĐVHT.

 

– Hoạt động ngoại khóa và đánh giá kết quả học tập: 03 ĐVHT.

 

3. Thời gian bồi dưỡng

04 tháng, từ tháng 4 đến tháng 7 năm 2009.

 

4. Đội ngũ cán bộ giảng dạy

Các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, các chuyên gia nghiên cứu Tư tưởng Hồ Chí Minh của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh và của các cơ quan khác ở Trung ương và Hà Nội.

 

5. Hình thức học tập

– Lên lớp: 04 buổi/tuần vào thứ Bảy và Chủ nhật.

 

– Tự nghiên cứu tài liệu theo hướng dẫn.

 

– Xây dựng đề cương bài giảng và thực hiện các sinh hoạt ngoại khóa khác (sẽ có kế hoạch cụ thể khi lớp học bắt đầu).

 

6. Thủ tục và học phí

6.1. Thủ tục

 

Học viên nộp hồ sơ đăng kí học gồm:

 

– Bản sao Bằng tốt nghiệp đại học (có công chứng);

 

– Bản sao Bảng điểm đại học (có công chứng);

 

– Công văn cử đi học của cơ quản quản lí (nếu có);

 

– Đơn xin học (theo mẫu gửi kèm thông báo này).

 

Riêng đối tượng là sinh viên tốt nghiệp năm 2009 cần phải có xác nhận của đơn vị đào tạo; khi kết thúc lớp học học viên phải nộp bản sao bằng tốt nghiệp và bảng điểm đại học thì mới đủ điều kiện nhận Chứng chỉ.

 

6.2. Học phí

 

Học phí cả khóa học: 2.500.000đ/1học viên.

 

7. Kế hoạch tuyển sinh

7.1. Nhận hồ sơ và học phí: Từ 01/3 đến 31/3/2009.

 

7.2. Khai giảng khóa học: 8h30 thứ Bảy, ngày 4 tháng 4 năm 2009.

 

7.3. Địa chỉ liên hệ:

 

– Văn phòng Bộ môn Khoa học Chính trị, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Địa chỉ: Phòng 210, nhà C, Số 336, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Điện thoại: 04.38588173 (gặp cô Hà).

 

– Trợ lí đào tạo: anh Đặng Anh Dũng, điện thoại: 0989 347 922.

 

Thông tin khác

Tải về: Chương trình đào tạo và mẫu Đơn xin học

• Nguon: BM Khoa học Chính trị, DHKHXHNV. http://www.ussh.edu.vn