Sinh viên Trường Đại học Lâm nghiệp nhận giải thưởng “sinh viên nghiên cứu khoa học” toàn quốc năm 2019

Nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được trong hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) của sinh viên và biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong NCKH, sáng ngày 01/12/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam đã tổ chức Lễ tổng kết và trao giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” toàn quốc năm 2019 tại Trường Đại học Xây dựng (Hà Nội).

Tới dự với buổi Lễ có ông Nguyễn Văn Phúc – Thứ trưởng Bộ GDĐT, lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội KHKT Việt Nam, lãnh đạo các Trường Đại học, Học Viện cùng đông đảo các sinh viên và nhóm sinh viên trong cả nước.

Năm 2019, giải thưởng “sinh viên nghiên cứu khoa học” toàn quốc đã thu hút được tổng số 419 đề tài. Đây là những đề tài được Hội đồng khoa học cấp cơ sở đánh giá xếp loại xuất sắc và lựa chọn từ hàng nghìn đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên ở 85 trường Đại học, Học viện trong cả nước thuộc 6 lĩnh vực khoa học và công nghệ gồm: Lĩnh vực Khoa học Tự nhiên; Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ; Khoa học Y Dược; Khoa học Nông Lâm nghiệp; Khoa học Xã hội và Khoa học Nhân văn. Trường Đại học Lâm nghiệp có 04 đề tài đăng ký tham gia xét duyệt thuộc lĩnh vực Khoa học Nông Lâm nghiệp, Khoa học kỹ thuật và công nghệ; cả 4 đề tài đã được Hội đồng đánh giá cao và đạt được các giải thưởng như sau:

Hai Giải Ba thuộc về đề tài:

1.“Nghiên cứu kiến thức bản địa trong sản xuất nông lâm nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu của cộng đồng người Dao tại xã Đường Hồng, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang” của nhóm các sinh viên: Hoàng Cằn Dương và Sùng Mí Và, lớp 61 Khuyến Nông  (Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn) do ThS. Đồng Thị Thanh hướng dẫn;

2.“Kết hợp phương pháp điều tra điểm nghe và mô hình hóa vùng phân bố trong nghiên cứu hiện trạng quần thể Vượn: Nghiên cứu điểm tại điểm Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh, tỉnh Quảng Nam” của nhóm các sinh viên: Nguyễn Văn Tây, Nông Văn Lương, Đoàn Thị Nguyệt, Trịnh Minh Tơn, lớp 60A,B Quản lý Tài nguyên rừng (Khoa Quản lý Tài nguyên rừng và Môi trường) do ThS. Trần Văn Dũng hướng dẫn.

Nhóm sinh viên đạt giải Ba nhận giải tại buổi lễ

Nhóm sinh viên đạt giải Ba nhận giải tại buổi lễ

Hai Giải Khuyến khích thuộc về đề tài 

1. “Phân lập một số chủng nấm hại gỗ và xác định khả năng kháng nấm của gỗ Keo biến tính” của nhóm các sinh viên: Chu Thị Thùy Dung, Nguyễn Lê Nhật Trang, Trần Đức Hạnh, lớp 60, 61 Công nghệ Sinh học (Viện CNSH Lâm nghiệp) do TS. Vũ Kim Dung hướng dẫn.

2. “Công nghệ sản xuất vật liệu compozit dùng làm mái che từ gỗ Bồ đề” của nhóm các sinh viên: Lê Kim Trung và Phạm Thị Xuân, lớp 61 Chế biến lâm sản (Viện Công nghiệp gỗ) do PGS.TS. Vũ Mạnh Tường hướng dẫn.

Trường Đại học Lâm nghiệp luôn xác định rõ NCKH sinh viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao chất lượng đào tạo đại học, góp phần phát hiện, bồi dưỡng nhân tài và hướng nghiệp. Năm 2019, trường Đại học Lâm nghiệp có tổng sổ 85 đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên (343 sinh viên tham gia). Tham gia hoạt động NCKH là sinh viên trực tiếp tham gia quá trình trải nghiệm giải quyết vấn đề từ khoa học lý thuyết đến thực tiễn, bước đầu rèn luyện và nâng cao khả năng tư duy, tự khám phá, nâng cao kỹ năng phân tích, kỹ năng làm việc nhóm, phương pháp thuyết trình, tạo hứng thú trong học tập góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng của công tác dạy và học, cũng như nâng cao chất lượng đào tạo trong Nhà trường.