Sinh hoạt học thuật với Giáo sư Jim Barborak – Giám đốc Trung tâm Quản lý vườn quốc gia, Đại học Bang Colorado Hoa Kỳ

Sáng 05/02/2015, tại phòng họp C, trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức buổi sinh hoạt học thuật với chuyên gia nước ngoài Giáo sư Jim Barborak chủ đề “Cơ hội và thách thức trong quản lý vườn quốc gia trên thế giới”.

Về phía Trường Đại học Lâm nghiệp có PGS. TS Hoàng Văn Sâm – Phó trưởng khoa KHCN&HTQT, kiêm giam đốc Trung tâm Đa dạng sinh học; TS. Đỗ Anh Tuân – Phó chủ nhiệm khoa Lâm học, các giảng viên khoa Quản lý Tài nguyên rừng & Môi trường; khoa Lâm học, Viện sinh thái rừng và Môi trường cùng các bạn sinh viên Chương trình tiên tiến.

Tại buổi học thuật, Giáo sư  Jim Barborak đã trình bày những nội dung chính sau :

Cơ hội và thách thức để quản lý vườn quốc gia thành công

– Thể chế trong quản lý vườn quốc gia.;

– Thẩm quyền và quản lý vườn quốc gia

– Khung pháp lý và chính sách cho bảo tồn.

– Đào tạo tốt đội ngũ nhân viên quản lý vườn quốc gia.

Bài trình bày đã nhận được sự quan tâm lớn của các giảng viên và sinh viên tham dự. Giáo sư  Jim Barborak đã dành thời gian để trả lời nhiều câu hỏi của cán bộ và sinh viên về cơ hội và thách thức trong quản lý vườn quốc gia và bảo tồn đa dạng sinh học trong điều kiện Việt Nam.

Hình ảnh Buổi trao đổi học thuật

PGS.TS. Hoàng Văn Sâm – Phó trưởng phòng KHCN&HTQT phát biểu

Giáo sư Jim Barborak – Giám đốc Trung tâm Quản lý vườn quốc gia, Đại học Bang Colorado Hoa Kỳ

Giao lưu, trao đổi học thuật