Sinh hoạt học thuật với chuyên gia nước ngoài

Tối 20/3/2019, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức buổi sinh hoạt học thuật với TS. Micheal Funiss – Trường Đại học Bang Humboldt, Hoa Kỳ về chủ đề Quản lý xói mòn đất.

Tham dự có lãnh đạo, giảng viên Khoa Lâm học, Khoa Quản lý tài nguyên rừng và môi trường, cán bộ Phòng Hợp tác quốc tế, học viên chương trình Lâm nghiệp nhiệt đới, Sinh viên Chương trình tiên tiến; và cán bộ, giảng viên trong trường quan tâm.

TS. Micheal Funiss trình bày nghiên cứu

Tại buổi học thuật, TS. Micheal Funiss đã có bài trình bày với chủ đề về Quản lý xói mòn đất tại Cộng hòa Congo. Thông qua bài trình bày, các chuyên gia đã giới thiệu khái quát về những nguyên nhân, các nhân tố dẫn tới xói mòn đất, đồng thời nêu ra những giải pháp nhằm khắc phục và hạn chế tình trạng xói mòn đất.

Trao đổi chuyên môn

Trong không khí cởi mở, các chuyên gia cùng giảng viên, học viên và sinh viên Nhà trường đã trao đổi sôi nổi các vấn đề mà TS. Micheal Funiss đưa ra, các chuyên gia đã dành thời gian để trả lời nhiều câu hỏi của cán bộ và sinh viên.

Toàn cảnh buổi sinh hoạt học thuật