Sinh hoạt học thuật về Kinh tế xã hội, rừng và phát triển nông thôn

Sáng ngày 19.6.2020, GS. TS. Darr Dietrich – ĐH Rhein Waal, CHLB Đức đã có bài trình bày về Kinh tế xã hội, rừng và phát triển nông thôn

Buổi sinh hoạt học thuật về “Kinh tế xã hội, rừng và phát triển nông thôn” được trình bày bởi GS. TS. Darr Dietrich – ĐH Rhein Waal, CHLB Đức với sự tham gia của Cán bộ giảng viên Khoa Lâm học, Phòng HTQT, Học viên cao học quốc tế. Trước đó, GS. TS. Darr Dietrich đã giới thiệu sơ lược về trường Đại học Rhein Waal, CHLB Đức. 

Nội dung học thuật bao gồm 02 chủ đề: (1) Vai trò của sản phẩm rừng trong phát triển nông thôn ở các nước đang phát triển: Nghiên cứu về rừng óc chó ở Kyrgyzstan; (2) Nguyên nhân kinh tế-xã hội của mất rừng và suy thoái rừng-Nghiên cứu từ Châu Phi.

Hình ảnh buổi sinh hoạt học thuật

 GS. TS. Darr Dietrich trình bày học thuật

Học viên lắng nghe bài trình bày