Sinh hoạt học thuật về Bảo tồn thực vật

Sáng ngày 16 tháng 11 năm 2022, Trường Đại học Lâm nghiệp tổ chức buổi sinh hoạt học thuật về Bảo tồn thực vật do PGS. TS. Joeri Sergej Strijk – Giám đốc chương trình bảo tồn thực vật, Đại học Quốc gia Brunei trình bày. Tham dự buổi sinh hoạt học thuật, phía Đại…

Sáng ngày 16 tháng 11 năm 2022, Trường Đại học Lâm nghiệp tổ chức buổi sinh hoạt học thuật về Bảo tồn thực vật do PGS. TS. Joeri Sergej Strijk – Giám đốc chương trình bảo tồn thực vật, Đại học Quốc gia Brunei trình bày.

Tham dự buổi sinh hoạt học thuật, phía Đại học Lâm nghiệp, gồm có GS.TS. Hoàng Văn Sâm – Trưởng phòng Hợp tác quốc tế, PGS. TS. Vũ Quang Nam – Phó Viện trưởng viện Công nghệ sinh học Lâm nghiệp, cùng cán bộ giảng viên Bộ môn thực vật rừng, Trung tâm Đa dạng sinh học (Khoa QLTNR & MT); Bộ môn Tài nguyên thực vật (Viện CNSHLN); sinh viên CTTT, học viên chương trình thạc sỹ quốc tế, cán bộ và sinh viên quan tâm khác.

Tại buổi sinh hoạt học thuật, GS.TS. Hoàng Văn Sâm –Trưởng phòng Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Lâm nghiệp phát biểu mở đầu và giới thiệu đại biểu đồng thời chào mừng PGS. TS. Joeri Sergej Strijk đã đến thăm và chia sẻ báo cáo nghiên cứu về bảo tồn loài thực vật khu vực châu Á.

PGS. TS. Joeri Sergej Strijk đã trình bày kết quả nghiên cứu chuyên sâu về Họ Dẻ, họ Na và họ Dầu khu vực Lào, Cămbodia và Việt Nam, sự đa dạng thành phần loài, đa dạng gen, hiện trạng bảo tồn và tiềm năng nghiên cứu trong tương lai. PGS. TS. Joeri Sergej Strijk cũng chia sẻ về đa dạng sinh học tại Brunei và định hướng nghiên cứu thực vật tại đây.

GS. TS. Hoàng Văn Sâm phát biểu khai mạc và giới thiệu chương trình
PGS. TS. Joeri Sergej Strijk – Giám đốc chương trình bảo tồn thực vật, Đại học Quốc gia Brunei trình bày các kết quả nghiên cứu
Các nhà nghiên cứu tham gia thảo luận về bảo tồn thực vật với một số loài họ Đậu, khu vực châu Á.

Kết thúc buổi tọa đàm GS.TS Hoàng Văn Sâm cảm ơn PGS. TS. Joeri Sergej Strijk đã dành thời gian chia sẻ thông tin nghiên cứu của thông qua trình bày báo cáo và mong muốn hợp tác nhiều hơn nữa trong thời gian tới.

Toàn cảnh buổi sinh hoạt học thuật