Quyết định v/v công nhận thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển sinh trình độ thạc sỹ năm 2013

Ngày 04/9/2013, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Lâm nghiệp đã ký Quyết định công nhận 798 thí sinh thuộc 5 chuyên ngành đủ điều kiện dự thi tuyển sinh trình độ thạc sỹ năm 2013.(Có danh sách kèm theo). Chi tiết xin xem file đính kèm: Quyết định: QD992-04.9.2013-CongNhanThiSinhDuDKDuThi.pdf Những thí…

Ngày 04/9/2013, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Lâm nghiệp đã ký Quyết định công nhận 798 thí sinh thuộc 5 chuyên ngành đủ điều kiện dự thi tuyển sinh trình độ thạc sỹ năm 2013.(Có danh sách kèm theo).

Chi tiết xin xem file đính kèm:

Quyết định:

Những thí sinh đủ điều kiện dự thi thuộc các chuyên ngành đã đăng ký:

– Kinh tế Nông nghiệp

– Kỹ thuật Cơ khí

– Công nghệ Chế biến Lâm sản

– Lâm học:

– Quản lý tài nguyên rừng: