Quyết định v/v công nhận BCH, UBKT Công đoàn Trường khoá XX

Quyết định v/v công nhận BCH, UBKT Công đoàn Trường khoá XX

Theo nội dung của Quyết định:
Công nhận BCH, Ban thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp khoá XX, nhiệm kỳ 2010-2012, gồm các đồng chí có tên sau:
1
Nguyễn Văn Quân
Chủ tịch
2
Bế Minh Châu
Phó chủ tịch
3
Trần Việt Hồng
Phó chủ tịch
4
Hoàng Xuân Y
UV BTV
5
Hoàng Ngọc Yên
UV BTV
6
Nguyễn Quang Hà
UV BCH
7
Nguyễn Quang Chung

UV BCH

8
Lê Văn Thái

UV BCH

9
Nguyễn Quang Giáp

UV BCH

10
Đỗ Mạnh Hùng

UV BCH

11
Phạm Thị Huyền
UV BCH
12
Nguyễn Thị Lan

UV BCH

13
Nguyễn Thị Minh Nguyệt
UV BCH
14
Phạm Ngọc Sơn

UV BCH

15
Đỗ Hữu Đoàn
UV BCH
 
– Công nhận UBKT, Chủ nhiệm UBKT, Phó chủ nhiệm UBKT, gồm  các đồng chí sau:

1

Hoàng Xuân Y Chủ nhiệm

2

Nguyễn Văn An Phó Chủ nhiệm

3

Nguyễn Minh Hùng Uỷ viên

4

Nguyễn Thị Hằng Uỷ viên

5

Vũ Ngọc Chuẩn Uỷ viên