Quyết định chuẩn y

Ngày 26 tháng 5 năm 2010, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các Trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội ký và ban hành Quyết định số 1143-QĐ/ĐUK về việc chuẩn y Ban chấp hành, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Trường Đại học Lâm nghiệp khóa XIX, nhiệm kỳ 2010-2015

Nội dung Quyết định chuẩn y như sau:

I. Chuẩn y Ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Lâm nghiệp khóa XIX, nhiệm kỳ 2010-2015 gồm các đồng chí sau:

– Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn;

– Đồng chí Trần Văn Chứ;

– Đồng chí Trần Hữu Viên;

– Đồng chí Nguyễn Văn Quân;

– Đồng chí Phạm Văn Điển;

– Đồng chí Nguyễn Quang Hà;

– Đồng chí Phạm Văn Chương;

– Đồng chí Bế Minh Châu;

– Đồng chí Nguyễn Trọng Bình;

– Đồng chí Nguyễn Văn An;

– Đồng chí Vũ Huy Đại;

– Đồng chí Dương Văn Tài;

– Đồng chí Trần Quang Bảo;

– Đồng chí Nguyễn Vũ Lâm;

– Đồng chí Nguyễn Sỹ Hà.

II. Chuẩn y Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Lâm nghiệp khóa XIX, nhiệm kỳ 2010-2015 gồm các đồng chí sau:

– Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn;

– Đồng chí Trần Văn Chứ;

– Đồng chí Trần Hữu Viên;

– Đồng chí Nguyễn Văn Quân;

– Đồng chí Phạm Văn Điển.

III. Chuẩn y các chức danh trong Ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Lâm nghiệp khóa XIX, nhiệm kỳ 2010-2015 như sau:

1. Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Trường;

2. Đồng chí Trần Văn Chứ giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Trường.

IV. Chuẩn y Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Trường Đại học Lâm nghiệp Khóa XIX, nhiệm kỳ 2010-2015 gồm các đồng chí:

– Đồng chí Trần Văn Chứ: Chủ nhiệm UBKT;

– Đồng chí Nguyễn Vũ Lâm: Phó Chủ nhiệm UBKT;

– Đồng chí Bế Minh Châu: Ủy viên UBKT;

– Đồng chí Nguyễn Quang Chung: Ủy viên UBKT;

– Đồng chí Nguyễn Quang Giáp: Ủy viên UBKT.