QĐ công nhận thí sinh trúng tuyển trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2024

Căn cứ kết quả xét tuyển trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2024, kết quả họp xét của Hội đồng tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2024. Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo QĐ công nhận thí sinh trúng tuyển như sau: