Phòng Khoa học và Công nghệ

Quyết định thành lập Tiền thân Phòng Khoa học và Công nghệ là Phòng Khoa học kỹ thuật được thành lập năm 1972. Năm 1980, Phòng được đổi tên thành Phòng Quản lý khoa học. Từ ngày 08/7/2008 – 31/7/2016, Phòng Quản lý khoa học được đổi tên thành Phòng Khoa học công nghệ và…

Quyết định thành lập

Tiền thân Phòng Khoa học và Công nghệ là Phòng Khoa học kỹ thuật được thành lập năm 1972.

Năm 1980, Phòng được đổi tên thành Phòng Quản lý khoa học.

Từ ngày 08/7/2008 – 31/7/2016, Phòng Quản lý khoa học được đổi tên thành Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế.

Từ ngày 01/8/2016 đến nay, Phòng Khoa học và Công nghệ được thành lập theo Quyết định số 2168/QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 26/7/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp trên cơ sở tách bộ phận quản lý khoa học, công nghệ từ Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế.

Cơ cấu tổ chức và nhân sự

Trưởng phòng: PGS.TS. Vũ Huy Đại

Phó Trưởng phòng: TS. Hoàng Thị Hằng

Tổng số viên chức, lao động hợp đồng: 08 cán bộ, trong đó có  01 PGS, 02 tiến sĩ, 03 thạc sĩ, 02 kỹ sư/cử nhân.

Chức năng: Tham mưu và giúp Hiệu trưởng quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và thông tin khoa học công nghệ của Trường.

Truyền thống và những thành tích đạt được: Phòng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; hoạt động nghiên cứu KH&CN đã góp phần nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ nghiên cứu và giảng viên, phục vụ đào tạo ngày càng tốt hơn, đồng thời phát huy ảnh hưởng tốt của Nhà trường với xã hội; nhiều năm Phòng đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; năm 2017 được tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Công đoàn Phòng KH&CN cũng vinh dự được Bằng khen của Công đoàn ngành NN&PTNT.

Địa chỉ liên hệ:

Phòng 404, Tòa nhà A2, Trường Đại học Lâm nghiệp – Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

Điện thoại: 02432.939.312;

Website: www.khcn.vnuf.edu.vn;

Email: khcn@vnuf.edu.vn