Phòng Đào tạo

Quyết định thành lập Phòng Đào tạo được thành lập năm 1964 (khi đó có tên là phòng Giáo vụ) cùng với sự ra đời của Trường Đại học Lâm nghiệp; năm 1988,được đổi tên thành phòng Quản lý Đào tạo. Ngày 08/7/2008, Bộ Nông nghiệp và PTNT ra Quyết định số 2041/QĐ-BNN-TCCB đổi tên…

Quyết định thành lập

Phòng Đào tạo được thành lập năm 1964 (khi đó có tên là phòng Giáo vụ) cùng với sự ra đời của Trường Đại học Lâm nghiệp; năm 1988,được đổi tên thành phòng Quản lý Đào tạo. Ngày 08/7/2008, Bộ Nông nghiệp và PTNT ra Quyết định số 2041/QĐ-BNN-TCCB đổi tên phòng Quản lý Đào tạo thành Phòng Đào tạo.

Cơ cấu tổ chức và nhân sự

Trưởng phòng: PGS.TS. Hà Văn Huân

Phó trưởng phòng: CVC.TS. Lê Ngọc Hoàn

Phó Trưởng phòng: PGS.TS. Trịnh Hiền Mai

Tổng số viên chức, lao động hợp đồng: 14, trong đó có 01 PGS, 02 tiến sĩ, 10 thạc sĩ, 02 kỹ sư/cử nhân, được chia ra 3 bộ phận chuyên môn là: Tuyển sinh, Kế hoạch đào tạo và Truyền thông.

Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng trong công tác quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ truyền thông và xúc tiến tuyển sinh; tuyển sinh các loại hình đào tạo bậc đại học; tổ chức xây dựng và sửa đổi các chương trình đào tạo bậc đại học; phát triển các loại hình đào tạo; tổ chức đào tạo và quản lý đào tạo các loại hình đào tạo bậc đại học.

Truyền thống và những thành tích đạt được: Phối hợp với các đơn vị xây dựng được 37 chương trình đại học, trong đó 31 chương trình hệ chuẩn, 05 chương trình chất lượng cao, 01 chương trình liên kết quốc tế; 12 chương trình thạc sỹ, 07 chương trình tiến sỹ. Tuyển sinh, tổ chức đào từ năm 1964 đến nay hơn 40 nghìn sinh viên. Nhiều năm liền Phòng Đào tạo được khen thưởng là tập thể lao động xuất sắc/tiên tiến; nhiều cá nhân là chiến sĩ thi đua các cấp, được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT và nhiều danh hiệu cao quý khác.

Địa chỉ liên hệ

Tòa nhà A2, Trường Đại học Lâm nghiệp – Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

Điện thoại: 02433.840.440; Fax: 0243.840.063;

Email: daotao@vnuf.edu.vn

Website: https://vnuf.edu.vn; tuyensinh.vnuf.edu.vn.