Phó Hiệu trưởng: PGS.TS. Trần Quang Bảo

– Phụ trách công tác tuyển sinh, quảng bá của Nhà trường; – Phụ trách công tác đào tạo hệ đại học, trung học phổ thông; – Phụ trách công tác khảo thí, đảm bảo chất lượng trường đại học; – Phụ trách công tác thanh tra, kiểm tra; – Phụ trách công nghệ thông…

– Phụ trách công tác tuyển sinh, quảng bá của Nhà trường;

– Phụ trách công tác đào tạo hệ đại học, trung học phổ thông;

– Phụ trách công tác khảo thí, đảm bảo chất lượng trường đại học;

– Phụ trách công tác thanh tra, kiểm tra;

– Phụ trách công nghệ thông tin trong toàn Trường; công tác tuyên truyền, quảng bá trên cổng thông tin điện tử Trường; công tác thư viện; trực tiếp phụ trách trang Web và bản tin nội bộ Trường;

– Phụ trách công tác Hành chính, tổng hợp; an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, công tác y tế; phòng, chống cháy nổ;

– Phụ trách rà soát đổi mới mục tiêu chương trình đào tạo, xây dựng các phòng thí nghiệm và trung tâm thí nghiệm các khoa, viện đào tạo…;

– Phụ trách các đoàn thể quần chúng (Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, Hội chữ thập đỏ); phối hợp công tác với Công đoàn Trường;

– Phụ trách công tác HSSV; thi đua khen thưởng, kỷ luật khối HSSV; công tác văn thể;

– Phụ trách các đơn vị: Khoa Cơ điện và Công trình; Khoa Lý luận chính trị; Phòng Đào tạoPhòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng; Phòng Chính trị và Công tác sinh viên; Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và Thể chất; Viện Sinh thái rừng và Môi trườngTrường THPT Lâm nghiệp; Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn; Viện Công nghệ sinh học lâm nghiệp; Thư viện; Trạm y tế; Phòng Hành chính tổng hợp; Trung tâm Giống và Lâm nghiệp công nghệ cao; Trung tâm Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.